Maagdenvlies

Het maagdenvlies is geen vlies. Het is een smal soepel randje huidweefsel binnenin de vagina, aan de ingang. Het maagdenvlies is niet volledig gesloten. Het bloed van de menstruatie verlaat het lichaam langs de opening. Er is dus altijd een kleinere of grotere opening. Ook bij meisjes die nog nooit seksueel contact hebben gehad (maagd zijn).

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina

Soorten maagdenvliezen

Elk maagdenvlies heeft een andere vorm en grootte:

  • De huid kan dun of dik zijn.
  • Het maagdenvlies kan glad, bobbelig of rimpelig zijn. 
  • Het kan smal of wat breder zijn.
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening

Eerste keer seks

Wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft, kan het maagdenvlies uitrekken of scheuren, maar dit is niet altijd het geval. Het maagdenvlies kan al uitgerokken of gescheurd zijn, ook al is de vrouw nog maagd. Het maagdenvlies kan niet bewijzen of een vrouw maagd is of niet

Wanneer het maagdenvlies uitrekt of scheurt, kan dit een beetje pijn doen. De meeste vrouwen merken het echter niet. Sommige vrouwen verliezen een beetje bloed wanneer het maagdenvlies scheurt. De meeste vrouwen bloeden echter niet. Operaties om het maagdenvlies te herstellen helpen daarom meestal niet. Oefeningen met de bekkenbodemspieren kunnen wel helpen om strakker aan te voelen bij penetratie.

Hymen

The hymen is not a membrane. It is a small supple rim of tissue inside the vagina, near the entrance. The hymen is never fully closed. Blood from menstruation leaves the body through the opening of the hymen. It always has a small or larger opening. Even in girls who have never had sexual contact (virgin).

Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Detail of the hymen inside the vagina
Detail of the hymen inside the vagina

Types of hymens

Every hymen is different in shape and size:

  • The skin can be thin or thick.
  • The hymen can be smooth, bumpy or wrinkled.
  • It can be narrow or quite wide.
Different hymens: hymen with a narrow opening
Different hymens: hymen with a narrow opening
Different hymens: hymen with a medium-sized opening
Different hymens: hymen with a medium-sized opening
Different hymens: hymen with a large opening
Different hymens: hymen with a large opening

Having sex for the first time

When a woman has sexual intercourse for the first time, the hymen can stretch or tear, but this does not always happen. The hymen can already be stretched or torn, even if the woman is still a virgin. The hymen cannot prove whether a woman is a virgin or not.

When the hymen stretches or tears this can hurt a little bit. However, most women do not notice it. Some women lose some drops of blood when the hymen tears. Most women do not lose any blood. Operations to construct or restore the hymen very often do not make any difference. Exercising the pelvic floor muscles can help you to feel tighter during penetration.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
Planning Marolles
Medische en psychologische hulp en informatie over anticonceptie, maagdelijkheid en seksualiteit, en abortuscentrum
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
Anonieme medische zorg en informatie over anticonceptie, maagdelijkheid en seksualiteit
+31 26 4422593, +31 26 4436457