Женски вътрешни полови органи

Половите органи, които се намират вътре в женското тяло (вътрешни полови органи) са:

  • влагалище;
  • шийка;
  • матка;
  • яйцепроводи;
  • яйчници.

Жената също има мускули на тазовата диафрагма в долната част на корема. Те не са полови органи, но са важни за доброто сексуално здраве и сексуалното удоволствиена жената.

Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Вътрешните полови органи на жената са: 1. влагалище, 2. шийка, 3. матка, 4. маточна тръба, 5. яйчници.
Вътрешните полови органи на жената са: 1. влагалище, 2. шийка, 3. матка, 4. маточна тръба, 5. яйчници.

Влагалище

Влагалището е канал, приличащ на тръба, който води от външната част на тялото към входа на матката (шийката). Дълбоко е около 10 cm.

Влагалището има еластични стени, разположени близо една до друга. Стените могат да се свиват (което смалява отвора) или да се отпускат.

По време на менструация жената губи кръв през влагалището си.

На входа на влагалището се намира девствената ципа, мека тъкан във формата на пръстен.

По време на полово сношение пенисът влиза във влагалището (проникване).

Бебетата се раждат през влагалището при естествено раждане.

Шийка

Шийката е канал, който отвежда от влагалището до матката.

Шийката обикновено е затворена, а при раждане се отваря.

Най-добре за жената е да си направи цитонамазка на шийката след 25-годишна възраст, ако вече е имала (полово сношение). Тази цитонамазка служи за откриване на болести, като рак на маточната шийка, или болести, предавани по полов път (БППП), като човешки папиломен вирус.

Матка

Матката има размера и формата на круша, обърната обратно.

Матката нараства при бременност заедно с бебето. След раждането матката възстановява предишния си размер.

Яйцепроводи

Жената има 2 яйцепровода, по един от всяка страна на матката.

Яйцепроводът пренася яйцеклетката от яйчника в матката.

Яйчници

Жената има 2 яйчника. Всеки яйчник е свързан с яйцепровод.

Яйчниците съхраняват яйцеклетките на жената. Още с раждането си жената вече има яйцеклетки.

Яйчникът е голям колкото ягода.

Яйчниците са важни производители на женски хормони. Тези хормони оказват влияние например върху кожата и плътността на костите и помагат на тялото да се подготви за бременността. По време на менопаузата липсата на тези хормони може да предизвика промени в настроението и топли вълни.

Inwendige geslachtsdelen van de vrouw

De geslachtsdelen binnenin het lichaam van de vrouw (inwendige geslachtsdelen) zijn: 

  • vagina;
  • baarmoederhals;
  • baarmoeder;
  • eileiders;
  • eierstokken.

De vrouw heeft ook bekkenbodemspieren onderaan in haar buik. Het zijn geen geslachtsdelen maar ze zijn belangrijk voor het seksueel welzijn en seksueel plezier van de vrouw. 

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.

Vagina

De vagina is een buisvormige doorgang die van de buitenkant van het lichaam naar de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) leidt. De vagina is ongeveer 10 cm diep.

De vagina heeft elastische wanden die dicht bij elkaar liggen. De wanden kunnen zich opspannen (waardoor de opening smaller wordt) of ontspannen. 

Tijdens de menstruatie verliest de vrouw bloed via haar vagina.  

Aan de ingang van de vagina bevindt zich het maagdenvlies, een soepel randje huidweefsel. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

Baby’s worden geboren langs de vagina bij een natuurlijke bevalling.

Baarmoederhals

De baarmoederhals is de doorgang die van de vagina naar de baarmoeder leidt. 

De baarmoederhals is gewoonlijk gesloten en opent zich tijdens de bevalling

Een vrouw laten het best een uitstrijkje nemen van de baarmoederhals vanaf 25 jaar als ze al seks (geslachtsgemeenschap) heeft gehad. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker, of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals HPV, te vinden.

Baarmoeder

De baarmoeder heeft de vorm en de grootte van een omgekeerde peer. 

De baarmoeder groeit tijdens de zwangerschap samen met de baby. Na de bevalling krijgt de baarmoeder haar normale grootte terug.

Eileiders

De vrouw heeft 2 eileiders, een aan beide kanten van de baarmoeder. 

Een eileider transporteert een eicel van de eierstok naar de baarmoeder. 

Eierstokken

De vrouw heeft 2 eierstokken. Elke eierstok is verbonden met een eileider. 

De eierstokken bewaren de eicellen van de vrouw. Wanneer een vrouw wordt geboren, heeft ze reeds al haar eicellen. 

Een eierstok heeft de grootte van een aardbei. 

Een eierstok produceert vrouwelijke hormonen. Deze hormonen hebben een invloed op onder meer de huid en de botten en geven het lichaam een signaal om zich op een zwangerschap voor te bereiden. Tijdens de menopauze kan een tekort aan hormonen stemmingswisselingen en opvliegers veroorzaken.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.