Проникване

Вкарване на част от вашето тяло (пенис, пръст и др.) или предмет в тялото на друг.

Penetratie

Met een lichaamsdeel (penis, vinger…) of voorwerp het lichaam van iemand anders binnendringen.

Стандартен термин: Penetratie
Неутрален: Binnendringen