Prostitution / Travail du sexe

La prostitution se réfère à un échange de sexe contre de l’argent ou d’autres avantages. Les personnes qui travaillent dans la prostitution s’appellent des travailleurs/ses du sexe ou des prostitué(e)s.

Les travailleurs/ses du sexe sont souvent des femmes (travailleuses du sexe) qui offrent leurs services aux hommes. Les hommes et les personnes transgenres aussi peuvent être des travailleurs du sexe et leurs client(e)s peuvent être des hommes ou des femmes.

Discuter ensemble avant un rapport sexuel

Avant d’avoir des relations sexuelles, les travailleurs du sexe et les clients doivent discuter du type de pratique sexuelle qu’ils souhaitent avoir et à quel prix. Par exemple : sexe oral et/ou masturbation et/ou sexe vaginal avec pénétration et/ou sexe anal.

Il est possible de discuter de tous les types de pratique sexuelle avec le/la travailleur/se du sexe, mais il/elle ne doit pas tout accepter. Il/Elle vous dira ce qui est possible ou non et à quel prix. Les travailleurs du sexe et les clients doivent protéger leurs propres limites et respecter les limites de l’autre personne.

Une travailleuse du sexe et un client discutant à l’entrée d’une maison close

Sexe sans risque et hygiène

Le sexe sans risque est important lors des rapports sexuels avec un(e) travailleur/se du sexe, tant pour les travailleurs du sexe que les clients. Lorsque vous pratiquez le sexe sans risque, vous vous protégez et vous protégez les autres contre les IST et les grossesses non planifiées :

Utilisez un préservatif lors des rapports sexuels.

Ayez une bonne hygiène personnelle. Par exemple : douchez-vous, mettez des sous-vêtements propres, lavez-vous les dents, etc. Vous prendrez soin de votre corps et montrerez du respect envers le/la travailleur/se du sexe.

Conseils aux travailleurs du sexe

En tant que travailleur/se du sexe, il est également important de :

  • demander à être payé(e) à l’avance ;
  • faire confiance à votre intuition. Détournez-vous des clients douteux ;
  • protégez vos propres limites. Dites clairement aux clients ce que vous voulez et ne voulez pas faire. Personne ne peut vous forcer à faire quelque chose contre votre volonté.
  • Créez un environnement sûr. Par exemple : travaillez dans un hôtel, informez des amis, écrivez les noms et numéros de téléphone, etc.

Vous avez le droit d’arrêter le contact sexuel à tout moment si vous pensez que quelque chose ne va pas.

Si vous êtes un(e) travailleur/se du sexe et que vous avez des questions ou besoin d’aide, vous pouvez contacter les organisations spécialisées ci-dessous.

La prostitution et la loi

La prostitution est légale dans certains pays européens comme la Belgique et l’Allemagne sous certaines conditions. Elle est illégale dans les autres pays européens.

La prostitution forcée et la traite des êtres humains sont interdites par la loi partout en Europe.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Mensen die in de prostitutie werken, worden sekswerkers of prostituees genoemd.

Sekswerkers zijn vaak vrouwen die hun diensten aan mannen aanbieden. Mannen en transgenders kunnen echter ook sekswerkers zijn en hun klanten kunnen mannen of vrouwen zijn.

Praten met elkaar voor de seks

Voor de seks kunnen de sekswerker en de klant het best bespreken welke soorten seks ze zullen hebben en voor welke prijs. Bijvoorbeeld: orale seks en/of masturbatie en/of vaginale seks met penetratie en/of anale seks ...

Alle soorten seks kunnen worden besproken met de sekswerker, maar zij/hij hoeft niet alles te accepteren. Zij/hij zal zeggen wat al dan niet mogelijk is en voor welke prijs. De sekswerker en de klant moeten allebei hun grenzen beschermen en die van de ander respecteren.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel.

Veilige seks en hygiëne

Veilige seks is belangrijk bij seks met een sekswerker, en dit zowel voor de sekswerker als voor de klant. Met veilige seks beschermt u zichzelf en anderen tegen soa's en ongeplande zwangerschap:

Gebruik een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft.

Zorg voor goede persoonlijke hygiëne. Bijvoorbeeld: douchen, schoon ondergoed dragen, tanden poetsen enz. Zo draagt u zorg voor uw eigen lichaam en toont u respect voor de sekswerker.

Tips voor sekswerkers

Voor een sekswerker is het ook belangrijk:

  • de klant vooraf te laten betalen;
  • uw intuïtie te volgen. Weiger verdachte klanten;
  • uw grenzen te beschermen. Laat de klant duidelijk weten wat u wel en niet wilt doen. Niemand mag u dwingen om iets tegen uw wil te doen;
  • een veilige omgeving te creëren. Werk bijvoorbeeld in een hotel, licht vrienden in, schrijf namen en telefoonnummers op ...

U heeft altijd het recht om het seksueel contact te stoppen wanneer u denkt dat iets niet oké is.

Als u een sekswerker bent en u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de gespecialiseerde organisaties die hieronder worden vermeld.

Prostitutie en de wet

Prostitutie is onder bepaalde voorwaarden legaal in sommige Europese landen zoals België, Nederland en Duitsland. In andere Europese landen is het verboden.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn overal in Europa strafbaar.

Besoin d’informations complémentaires ou d’aide ?

Alias
Aide médicale et sociale aux travailleurs du sexe masculins
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Organisation sociale pour les travailleurs du sexe masculins et transgenres
03 293 95 90
Violett Antwerpen
Soins de santé et soutien aux travailleurs du sexe et dépistage des IST et du VIH
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Aide aux travailleurs du sexe et dépistage des IST et du VIH
09 233 47 67
Violett Hasselt
Aide aux travailleurs du sexe et dépistage des IST et du VIH
011 33 30 58
Espace P - Arlon
Dépistage du VIH et des IST, aide médicale et psychosociale aux travailleurs du sexe
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
Dépistage du VIH et des IST, aide médicale et psychosociale aux travailleurs du sexe
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
Dépistage du VIH et des IST, aide médicale et psychosociale aux travailleurs du sexe
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
Dépistage du VIH et des IST, aide médicale et psychosociale aux travailleurs du sexe
04 221 05 09
Espace P - Mons
Dépistage du VIH et des IST, aide médicale et psychosociale aux travailleurs du sexe
065 8470 09
Espace P - Namur
Dépistage du VIH et des IST, aide médicale et psychosociale aux travailleurs du sexe
081 77 68 21, 081 72 16 21
ICAR Wallonie
Dépistage du VIH et des IST, assistance médicale, administrative et psychosociale pour les travailleurs du sexe
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
PAG-ASA
Assistance aux victimes de la traite des êtres humains
02 511 64 64
Payoke
Soins primaires, soutien et protection des victimes de la traite et de l’exploitation des êtres humains
03 201 16 90