Pénétration

Mettre une partie de votre corps (pénis, doigt, etc.) ou un objet dans le corps de quelqu’un d’autre.

Penetratie

Met een lichaamsdeel (penis, vinger…) of voorwerp het lichaam van iemand anders binnendringen.

Terme usuel: Penetratie
Neutre: Binnendringen