مراجعه به پزشک در دوران بارداری

برای اطمینان از بارداری خود، نزد دکتر بروید.

اگر باردار هستید، دکتر یا متخصص زنان وضعیت شما و جنین را در دوران بارداری کنترل می کنند.

 

دکتری در حال گرفتن نمونه خون از یک خانم برای تأیید بارداری.

معاینات منظم

دکتر یا متخصص زنان:

 • از شما و شریکتان،درباره ی خودتان، خانواده های تان، بارداری های قبلی، تاریخ آخرین عادت ماهانه شما و موارد دیگر ، به منظور آشنایی بیشتر با وضعیت بارداری شما ،سؤالاتی خواهد پرسید.
 • وزن، فشار خون و رحم شما را معاینه خواهد کرد.
 • طی بارداری حداقل 3 اسکن سونوگرافی از شما به دلایل زیر خواهد گرفت :
  • برای تعیین موعدزایمان؛
  • برای تعیین تعداد جنین ها ؛
  • برای بررسی ضربان قلب، وزن، قد و موقعیت جنین؛
  • برای تشخیص هر گونه عیب و نقص در جنین؛
  • برای تعیین موقعیت جفت و میزان مایع آمنیوتیک؛
  • و برای پی بردن به جنسیت کودک.
 • در صورت لزوم، در پایان بارداری، یک معاینه واژنی انجام دهید.
 • درباره دیگر آزمایشاتی که می توانید برای بررسی سایر بیماری ها و اختلالات انجام دهید ،اطلاع کسب کنید. والدین انتخاب می کنند که این آزمایشات را انجام بدهند یا خیر.
دکتر طی بارداری حداقل 3 اسکن سونوگرافی انجام می‌دهد.
دکتر طی بارداری حداقل 3 اسکن سونوگرافی انجام می‌دهد.
خانمی که بر روی تخت معاینه دراز کشیده است. تأکید روی شکم اوست. در صورت لزوم، دکتر در پایان بارداری، یک معاینه واژنی انجام می‌دهد.
خانمی که بر روی تخت معاینه دراز کشیده است. تأکید روی شکم اوست. در صورت لزوم، دکتر در پایان بارداری، یک معاینه واژنی انجام می‌دهد.
جزئيات معاینه واژنی: دکتر با فرو بردن چند انگشت به درون واژن زن، بررسی می کند که آیا گردن رحم پیشاپیش باز شده است یا خیر. او همچنین موقعیت رحم را از بیرون بررسی می کند.
جزئيات معاینه واژنی: دکتر با فرو بردن چند انگشت به درون واژن زن، بررسی می کند که آیا گردن رحم پیشاپیش باز شده است یا خیر. او همچنین موقعیت رحم را از بیرون بررسی می کند.

موقعیت های اضطراری

برخی موقعیت ها اضطراری اند. در این موارد به پزشک مراجعه کنید:

 • افتادن بر روی شکم؛
 • احساس درد شدید در ناحیه شکم؛
 • تب مداوم؛
 • خون ریزی از واژن.
 • کاهش وزن؛
 • ترشحات واژنی؛
 • مشاهده میزان زیادی ترشحات واژنی سفید و بدبو .
در موقعیت های اضطراری (اورژانسی) به پزشک مراجعه کنید:
در صورت زمین خوردن و افتادن به روی شکم به پزشک مراجعه کنید.
در صورت زمین خوردن و افتادن به روی شکم به پزشک مراجعه کنید.
در صورت داشتن درد شدید در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کنید.
در صورت داشتن درد شدید در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کنید.
در صورت تب کردن مداوم به پزشک مراجعه کنید.
در صورت تب کردن مداوم به پزشک مراجعه کنید.
در صورت خونریزی از واژن به پزشک مراجعه کنید.
در صورت خونریزی از واژن به پزشک مراجعه کنید.
در صورت کاهش وزن به پزشک مراجعه کنید.
در صورت کاهش وزن به پزشک مراجعه کنید.
در صورت ترشح مایعات از واژن به پزشک مراجعه کنید.
در صورت ترشح مایعات از واژن به پزشک مراجعه کنید.
در صورت وجود میزان زیادی ترشحات واژنی سفید و بد بو به پزشک مراجعه کنید.
در صورت وجود میزان زیادی ترشحات واژنی سفید و بد بو به پزشک مراجعه کنید.

ماما

می توانید از یک ماما بخواهید که در دوران بارداری شما را راهنمایی کند.شما می توانید درباره ناراحتی ها، تغذیه با شیر مادر و همه سؤالاتی که درباره بارداری و زایمان خود دارید با او صحبت کنید.

خشونت شریک در دوران بارداری

خشونت شریک شامل هر نوع خشونت میان 2 نفر در یک رابطه است. خشونت شریک ممنوعیت قانونی دارد.

خشونت شریک در دوران بارداری می تواند منجر به ایجاد مشکلات سلامتی برای مادر و جنین شود. این مشکلات ممکن است فیزیکی یا روانی باشند. مثلا، ترس، استرس، خونریزی، فشار خون بالا، زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد، سقط جنین غیرعمد.

اغلب نوزاد پس از تولد به مراقبت بیشتری نیاز دارد.

اگر در دوران بارداری با خشونت شریک تان مواجه شدید، از مشاوری در CAW یا از پزشک خانواده تان کمک بخواهید.

Naar de dokter tijdens de zwangerschap

Maak een afspraak met een dokter om uw zwangerschap te bevestigen. 

Als u zwanger bent, zal de dokter of gynaecoloog u en de foetus opvolgen gedurende de hele zwangerschap.

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

Regelmatige controle

De dokter of gyneacoloog zal:

 • U vragen stellen over u, uw partner, jullie families, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht, bloeddruk en baarmoeder controleren;
 • Minstens 3 echografieën maken tijdens de zwangerschap om:
  • de datum van de bevalling te voorspellen;
  • te zien of u zwanger bent van één of meer baby’s;
  • de hartslag, het gewicht en de lengte van de foetus te controleren en de ligging van de foetus in de baarmoeder te bekijken;
  • te controleren of de foetus een afwijking heeft;
  • de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de moederkoek te controleren; 
  • het geslacht van de baby te kennen.
 • Indien nodig, een onderzoek uitvoeren via de vagina aan het einde van de zwangerschap;
 • U over tests informeren die u kunt laten uitvoeren om te controleren of de baby andere ziekten of stoornissen heeft. De ouders kiezen zelf of ze die tests laat uitvoeren of niet.
 • In de laatste maanden van de bevalling ook de ligging en indaling van de foetus controleren.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Noodsituaties: ga naar de dokter

Er zijn een aantal noodsituaties. Ga naar de dokter als:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest;
 • u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.

Vroedvrouw

U kunt zich tijdens de zwangerschap ook door een vroedvrouw laten begeleiden. U kunt haar alle vragen stellen die met de zwangerschap en de bevalling te maken hebben: over ongemakken, borstvoeding

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of pychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

De baby heeft na de geboorte vaak meer zorg nodig.

Vraag hulp aan een zorgverlener van een CAW of aan uw huisdokter bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100