انواع زایمان

زایمان طبیعی

هنگام زایمان طبیعی، نوزاد از طریق واژنِ مادر متولد می شود. اکثر کودکان به این صورت به دنیا می آیند.

زایمان طبیعی: زنی فرزندش را به دنیا می آورد.

زایمان با جراحی: سزارین

زایمان با جراحی، عمل سزارین نیز نامیده می شود. دکتر برای به دنیا آوردن کودک، برشی در شکم مادر ایجاد می کند. برش درست بالای استخوان شرمگاه ایجاد می شود.

 

زایمان با عمل جراحی: دکترعمل سزارین را انجام می دهد.

دلایلی برای عمل سزارین

برخی دلایل شایع برای سزارین عبارتند از:

 • لگن مادر بسیار تنگ تر از آن باشد که اجازه خروج به جنین بدهد.
 • جفت در دهانه رحم (گردن رحم) قرار گرفته، یا اینکه ار جنین جدا شده باشد:
 • بخشی از بند ناف از گردن رحم بیرون آمده باشد.
 • سر جنین در پایین قرار نگرفته باشد.
 • بیش از 1 جنین در کار باشد.
 • مادر مبتلا به HIV باشد. در بیشتر موارد، زن مبتلا به HIV می تواند طبیعی زایمان کند. پزشک تصمیم می گیرد که آیا مادر می تواند طبیعی زایمان کند یا نیاز به سزارین دارد.
 • مادر یا کودک مبتلا به نوعی بیماری باشد که زایمان طبیعی را ناممکن کند.

Soorten bevalling

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby spontaan geboren via de vagina van de moeder. De meeste baby’s worden op deze manier geboren. 

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Bevalling met een operatie: keizersnede

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. De dokter maakt met een snee een opening in de buik van de moeder om de baby eruit te halen. De snee bevindt zich juist boven het schaambeen. 

 

Bevalling met een operatie: dokter voert een keizersnede uit.

Redenen voor een keizersnede

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten.
 • De moederkoek ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) of de moederkoek komt los. 
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoederhals naar buiten gekomen.
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden.
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren.
 • De moeder heeft hiv. In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen. De dokter beslist of de vrouw natuurlijk bevalt of met een keizersnede.
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02