Të takosh një mjek gjatë shtatzënisë

Lini një takim me një mjek për të konfirmuar shtatzëninë tuaj.

Nëse jeni shtatzënë, një mjek ose gjinekolog do ju ndjekë ju dhe fetusin gjatë gjithë shtatzënisë.

 

Mjeku duke marrë një kampion gjaku nga një grua për të kontrolluar nëse ajo është shtatzënë.

Kontrolle të rregullta

Mjeku ose gjinekologu:

 • Do t'ju bëjë pyetje rreth jush, partnerit tuaj, të dyja familjeve, shtatzënive të hershme, datës së fundit të ciklit menstrual… në mënyrë që të dijë më shumë rreth shtatzënisë tuaj.
 • Do t'ju kontrollojë peshën, tensionin e gjakut dhe mitrën;
 • Do t'ju kryejë të paktën 3 skanime me ultratinguj gjatë shtatzënisë tuaj:
  • ​për të përcaktuar ditën e pritshme të lindjes;
  • për të parë nëse prisni vetëm një foshnje ose më shumë;
  • për të kontrolluar rrahjet e zemrës së fetusit, peshën, gjatësinë dhe pozicionin në mitër;
  • për të kontrolluar nëse fetusi ka ndonjë defekt;
  • për të zbuluar pozicionin e placentës dhe sasinë e lëngut amniotik;
  • për të ditur seksin e foshnjës.
 • Nëse është e nevojshme, kryeni një ekzaminim vaginal në fund të shtatzënisë;
 • Ju informon ju rreth analizave që ju mund të bëni për të kontrolluar për sëmundje të tjera ose çrregullime. Prindërit zgjedhin nëse ata i kanë nevojë ose jo analizat.
Mjeku kryen të paktën 3 skanime me ultratinguj gjatë një shtatzënie.
Mjeku kryen të paktën 3 skanime me ultratinguj gjatë një shtatzënie.
Grua shtrirë në shtratin e ekzaminimit. Fokusi është te barku. Nëse është e nevojshme, mjeku kryen një ekzaminim vaginal në fund të shtatzënisë.
Grua shtrirë në shtratin e ekzaminimit. Fokusi është te barku. Nëse është e nevojshme, mjeku kryen një ekzaminim vaginal në fund të shtatzënisë.
Detaje të ekzaminimit vaginal: mjeku duke futur disa gishta në vaginë për të ndjerë nëse qafa e mitrës është duke u hapur tashmë. Ai/ajo gjithashtu kontrollon pozicionin e mitrës nga jashtë.
Detaje të ekzaminimit vaginal: mjeku duke futur disa gishta në vaginë për të ndjerë nëse qafa e mitrës është duke u hapur tashmë. Ai/ajo gjithashtu kontrollon pozicionin e mitrës nga jashtë.

Situata urgjente

Ka disa situata urgjente. Shkoni e një mjek nëse ju:

 • rrëzoheni me bark;
 • ndjeni një dhimbje të rëndë në barkun tuaj;
 • keni një temperaturë të vazhdueshme;
 • humbisni gjak nga vagina juaj;
 • humbisni shumë peshë;
 • humbisni lëngje nga vagina juaj;
 • keni shumë rrjedhje vaginale të bardhë me një erë të keqe.
Shkoni te një mjek në raste të urgjencës.
Shkoni te një mjek nëse rrëzoheni në barkun tuaj.
Shkoni te një mjek nëse rrëzoheni në barkun tuaj.
Shkoni te një mjek nëse keni një dhimbje të rëndë në barkun tuaj.
Shkoni te një mjek nëse keni një dhimbje të rëndë në barkun tuaj.
Shkoni te një mjek nëse keni temperaturë të vazhdueshme.
Shkoni te një mjek nëse keni temperaturë të vazhdueshme.
Shkoni te një mjek nëse humbisni gjak nga vagina juaj.
Shkoni te një mjek nëse humbisni gjak nga vagina juaj.
Shkoni te një mjek nëse humbisni shumë peshë.
Shkoni te një mjek nëse humbisni shumë peshë.
Shkoni te një mjek nëse humbisni lëngje nga vagina juaj.
Shkoni te një mjek nëse humbisni lëngje nga vagina juaj.
Shkoni te një mjek nëse keni shumë rrjedhje vaginale të bardhë me një erë të keqe.
Shkoni te një mjek nëse keni shumë rrjedhje vaginale të bardhë me një erë të keqe.

Mamia

Ju mund t’i kërkoni një mamie t’ju udhëheqë gjatë shtatzënisë. Ju mund të diskutoni pa rehatinë, ushqyerjen me gji…, gjithë pyetjet që keni në lidhje me shtatzëninë tuaj dhe lindjen.

Dhuna ndaj partnerit gjatë shtatzënisë

Dhuna ndaj partnerit është ndonjë formë dhune midis 2 personave në një marrëdhënie. Dhuna ndaj partnerit ndalohet me ligj.

Dhuna ndaj partnerit gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë probleme shëndeti që të dyve nënës dhe fetusit. Problemet mund të jenë fizike ose psikologjike. Për shembull: frikë, stres, humbje gjaku, tension të lartë gjaku, lindje të parakohshme, peshë e ulët lindje, dështim.

Shpesh foshnja do të ketë nevojë për më shumë kujdes pas lindjes.

Kërkojini një këshilltari te një CAW ose mjekut tuaj të familjes ndihmë nëse përjetoni dhunë të partnerit gjatë shtatzënisë.

Naar de dokter tijdens de zwangerschap

Maak een afspraak met een dokter om uw zwangerschap te bevestigen. 

Als u zwanger bent, zal de dokter of gynaecoloog u en de foetus opvolgen gedurende de hele zwangerschap.

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

Regelmatige controle

De dokter of gyneacoloog zal:

 • U vragen stellen over u, uw partner, jullie families, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht, bloeddruk en baarmoeder controleren;
 • Minstens 3 echografieën maken tijdens de zwangerschap om:
  • de datum van de bevalling te voorspellen;
  • te zien of u zwanger bent van één of meer baby’s;
  • de hartslag, het gewicht en de lengte van de foetus te controleren en de ligging van de foetus in de baarmoeder te bekijken;
  • te controleren of de foetus een afwijking heeft;
  • de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de moederkoek te controleren; 
  • het geslacht van de baby te kennen.
 • Indien nodig, een onderzoek uitvoeren via de vagina aan het einde van de zwangerschap;
 • U over tests informeren die u kunt laten uitvoeren om te controleren of de baby andere ziekten of stoornissen heeft. De ouders kiezen zelf of ze die tests laat uitvoeren of niet.
 • In de laatste maanden van de bevalling ook de ligging en indaling van de foetus controleren.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Noodsituaties: ga naar de dokter

Er zijn een aantal noodsituaties. Ga naar de dokter als:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest;
 • u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.

Vroedvrouw

U kunt zich tijdens de zwangerschap ook door een vroedvrouw laten begeleiden. U kunt haar alle vragen stellen die met de zwangerschap en de bevalling te maken hebben: over ongemakken, borstvoeding

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of pychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

De baby heeft na de geboorte vaak meer zorg nodig.

Vraag hulp aan een zorgverlener van een CAW of aan uw huisdokter bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Kujdes para lindjes falas
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Kujdes para lindjes falas
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Kujdes para lindjes falas
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100