Rrjedhja vaginale

Lëng pa ngjyrë ose i bardhë nga vagina. Kjo është normale. Lëngu e mbron vaginën që të mos thahet. Ai e mbron gjithashtu nga infeksionet. Gratë kanë më shumë rrjedhje të bardha gjatë ditëve pjelloreciklit të tyre dhe gjatë shtatzënisë.

Witverlies

Kleurloos of wit vocht uit de vagina. Dit is normaal. Het vocht voorkomt dat de vagina uitdroogt. Het beschermt ook tegen infecties. Vrouwen hebben meer witverlies in de vruchtbare dagen van de cyclus en tijdens een zwangerschap.

Termi standard: Witverlies
Neutral: Vaginale afscheiding