Lloje të lindjes

Lindje natyrale

Gjatë një lindjeje natyrale, foshnja lind nëpërmjet vaginës së nënës. Shumica e foshnjave lindin në këtë mënyrë.

Lindje natyrale: grua duke lindur foshnjën e saj.

Lindje kirurgjikale: operacioni cezarian

Lindja kirurgjikale gjithashtu është quajtur operacion cezarian. Mjeku bën një prerje në barkun e nënës për të nxjerrë jashtë foshnjën. Prerja bëhet pikërisht mbi kockën pubike.

 

Lindje kirurgjike: mjeku duke kryer një operacion cezarian.

Arsye për një operacion cezarian

Disa nga arsyet më të zakonshme për një operacion cezarian janë:

 • Legeni i nënës është tepër i ngushtë për ta lënë foshnjën që të kalojë nëpër të.
 • Placenta është në hyrje të mitrës (qafës së mitrës) ose placenta është shkëputur;
 • Një pjesë e kordonit të kërthizës ka dalë jashtë qafës së mitrës.
 • Koka e foshnjës nuk është e drejtuar poshtë.
 • Ka më shumë se 1 foshnjë.
 • Nëna ka HIV. Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore. E vendos mjeku nëse gruaja do të bëjë një lindje natyrore apo një operacion cezarian.
 • Nëna ose foshnja ka një sëmundje që e bën të pamundur një lindje natyrale.

Soorten bevalling

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby spontaan geboren via de vagina van de moeder. De meeste baby’s worden op deze manier geboren. 

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Bevalling met een operatie: keizersnede

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. De dokter maakt met een snee een opening in de buik van de moeder om de baby eruit te halen. De snee bevindt zich juist boven het schaambeen. 

 

Bevalling met een operatie: dokter voert een keizersnede uit.

Redenen voor een keizersnede

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten.
 • De moederkoek ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) of de moederkoek komt los. 
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoederhals naar buiten gekomen.
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden.
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren.
 • De moeder heeft hiv. In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen. De dokter beslist of de vrouw natuurlijk bevalt of met een keizersnede.
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Kujdes para lindjes falas
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Kujdes para lindjes falas
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Kujdes para lindjes falas
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86