Zwangere vrouw met koorts

Koorts

Hoge temperatuur van het lichaam (meer dan 38°C - 100.4°F).

Fever

High temperature of the body (higher than 38°C - 100.4°F).