زنی باردار و تب دار

تب

دمای بالای بدن (بیشتر از 38 درجه سانتی گراد - 100.4 درجه فارنهایت).

Koorts

Hoge temperatuur van het lichaam (meer dan 38°C - 100.4°F).