Ateşi olan gebe bir kadın

Ateş

Vücut sıcaklığının yüksek olması (38°C - 100,4°F’ın üstüne çıkması).

Koorts

Hoge temperatuur van het lichaam (meer dan 38°C - 100.4°F).