Преглед при лекар по време на бременност

Вземете си час при лекаря, за да се потвърди бременността ви.

Ако сте бременна, лекарят или гинекологът ще извършват контролни прегледи на вас и на плода през цялото време на бременността.

 

Лекар взима кръвна проба от жена, за да провери дали е бременна.

Редовни прегледи

Лекарят или гинекологът ще:

 • Задава въпроси за вас, вашия партньор, двете семейства, предходна бременност, датата на последната ви менструация…, за да има повече информация за бременността ви.
 • Измерете теглото си, кръвното налягане и прегледайте матката;
 • Направете най-малко 3 прегледа с ултразвуково сканиране по време на бременността:
  • ​за да определите очакваната дата на раждане;
  • за да видите дали да очаквате едно или повече деца;
  • за да проверите сърдечния пулс на плода, теглото, дължината и положението в матката;
  • за да проверите дали плодът няма някакви увреждания;
  • за да установите положението на плацентата и количеството на околоплодната течност;
  • за да научите пола на детето.
 • Ако е необходимо, направете вагинален преглед в края на бременността;
 • Информирайте се за тестовете, с които може да проверите за наличие на други заболявания или смущения. Родителите избират дали искат тестове, или не.
Лекарят прави най-малко 3 прегледа с ултразвуково сканиране по време на бременността.
Лекарят прави най-малко 3 прегледа с ултразвуково сканиране по време на бременността.
Жена лежи на гинекологичен стол. Фокусът е върху корема. Ако е необходимо, лекарят прави вагинален преглед в края на бременността.
Жена лежи на гинекологичен стол. Фокусът е върху корема. Ако е необходимо, лекарят прави вагинален преглед в края на бременността.
Детайл от вагинален преглед: лекарят вкарва няколко пръста във влагалището, за да провери дали шийката вече се разтваря. Той/тя също така проверява положението на матката от външната страна.
Детайл от вагинален преглед: лекарят вкарва няколко пръста във влагалището, за да провери дали шийката вече се разтваря. Той/тя също така проверява положението на матката от външната страна.

Спешни случаи

Има няколко спешни случая. Отидете на лекар, ако:

 • паднете на корема си;
 • почувствате силна болка в корема;
 • имате постоянна треска;
 • получите кървене от влагалището;
 • отслабнете драстично;
 • загубите течност от влагалището;
 • имате голямо количество бял вагинален секрет с неприятен мирис.
Отидете на лекар при спешен случай.
Отидете на лекар, ако паднете на корема си.
Отидете на лекар, ако паднете на корема си.
Отидете на лекар, ако почувствате силна болка в корема.
Отидете на лекар, ако почувствате силна болка в корема.
Отидете на лекар, ако имате постоянна треска.
Отидете на лекар, ако имате постоянна треска.
Отидете на лекар, ако получите кървене от влагалището.
Отидете на лекар, ако получите кървене от влагалището.
Отидете на лекар, ако отслабнете драстично.
Отидете на лекар, ако отслабнете драстично.
Отидете на лекар, ако от влагалището ви изтече течност.
Отидете на лекар, ако от влагалището ви изтече течност.
Отидете на лекар, ако имате голямо количество бял вагинален секрет с неприятен мирис.
Отидете на лекар, ако имате голямо количество бял вагинален секрет с неприятен мирис.

Акушерка

Може да поискате от акушерката да ви напътства по време на бременност. Може да обсъдите случаите на неразположение, кърменето…, всякакви въпроси за бременността ви и раждането.

Насилие от страна на партньора по време на бременността

Насилие от страна на партньора е всяка форма на насилие между двама души, които имат връзка. Насилието от страна на партньора е забранено по закон.

Насилието от страна на партньора по време на бременност може да причини здравословни проблеми както на майката, така и на плода. Проблемите могат да бъдат физически или психологически. Например: страх, стрес, загуба на кръв, високо кръвно налягане, преждевременно раждане, ниско тегло при раждане, спонтанен аборт.

В много случаи за детето ще са необходими повече грижи след раждане.

Поискайте от консултанта в CAW или от вашия личен лекар помощ, ако сте подложена на насилие от страна на партньора по време на бременност.

Naar de dokter tijdens de zwangerschap

Maak een afspraak met een dokter om uw zwangerschap te bevestigen. 

Als u zwanger bent, zal de dokter of gynaecoloog u en de foetus opvolgen gedurende de hele zwangerschap.

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

Regelmatige controle

De dokter of gyneacoloog zal:

 • U vragen stellen over u, uw partner, jullie families, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht, bloeddruk en baarmoeder controleren;
 • Minstens 3 echografieën maken tijdens de zwangerschap om:
  • de datum van de bevalling te voorspellen;
  • te zien of u zwanger bent van één of meer baby’s;
  • de hartslag, het gewicht en de lengte van de foetus te controleren en de ligging van de foetus in de baarmoeder te bekijken;
  • te controleren of de foetus een afwijking heeft;
  • de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de moederkoek te controleren; 
  • het geslacht van de baby te kennen.
 • Indien nodig, een onderzoek uitvoeren via de vagina aan het einde van de zwangerschap;
 • U over tests informeren die u kunt laten uitvoeren om te controleren of de baby andere ziekten of stoornissen heeft. De ouders kiezen zelf of ze die tests laat uitvoeren of niet.
 • In de laatste maanden van de bevalling ook de ligging en indaling van de foetus controleren.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Noodsituaties: ga naar de dokter

Er zijn een aantal noodsituaties. Ga naar de dokter als:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest;
 • u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.

Vroedvrouw

U kunt zich tijdens de zwangerschap ook door een vroedvrouw laten begeleiden. U kunt haar alle vragen stellen die met de zwangerschap en de bevalling te maken hebben: over ongemakken, borstvoeding

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of pychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

De baby heeft na de geboorte vaak meer zorg nodig.

Vraag hulp aan een zorgverlener van een CAW of aan uw huisdokter bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100