Грижи за детето след раждането

Скоро след раждането

 • Вашето дете се претегля и измерва.
 • Пъпът се третира.
 • Лекарят проверява дишането на детето, цвета на кожата, твърдостта на мускулите, сърдечния пулс и реакцията на стимули.
 • Детето се облича или увива в пелена.
 • Вашето дете се предава на вас или на вашия партньор, ако сте преминали хирургическо раждане (цезарово сечение).
 • Акушерката ви помага да накърмите детето за първи път около 1 час след раждане. Ако ви е било направено цезарово сечение, това може да стане два часа по-късно.
 • Измиват ви и ви отвеждат във вашата стая заедно с детето. Вие и вашето дете може да останете в болницата няколко дни през които да бъдете обгрижвани, ако желаете. В много болници вашият партньор също може да прекара нощите там. Може да предпочетете и да се приберете вкъщи с детето само часове след раждането, ако няма никакви медицински проблеми.
Майка кърми детето си

През следващите седмици

 • Няколко дни след раждането лекарят преглежда основно детето ви. Лекарят преглежда сърцето и дробовете му, тялото, гръбнака, рефлексите, бедрата, очите...
 • До 5 дни след раждане вашето дете може да загуби тегло. Това е нормално.
 • През първата седмица детето се изследва за редки метаболитни заболявания. Лекарят или медицинската сестра взимат кръв.
 • След около 8 седмици на детето се поставят ваксини, като например срещу полиомиелит.

Zorg voor de baby na de geboorte

Kort na de geboorte

 • Uw baby wordt gewogen en gemeten.
 • De navel wordt verzorgd.
 • De dokter controleert de ademhaling, de kleur van de huid, de spierspanning, de hartslag en de reactie op prikkels. 
 • De baby wordt aangekleed of in een deken gewikkeld.
 • U of uw partner mag de baby vasthouden. Na een bevalling met operatie (keizersnede) wordt de baby aan de partner gegeven. 
 • De vroedvrouw helpt wanneer u voor de eerste keer borstvoeding aan uw baby geeft ongeveer 1 uur na de geboorte. Als u een keizersnede heeft gehad, kan het enkele uren later zijn.   
 • U wordt gewassen en samen met uw baby naar uw kamer gebracht. U en uw baby kunnen meerdere dagen in het ziekenhuis blijven, waar ze jullie verder zullen verzorgen. In veel ziekenhuizen kan uw partner ook ’s nachts bij jullie blijven. U kunt er ook voor kiezen om enkele uren na de bevalling met de baby naar huis te gaan, als er geen medische problemen zijn. 
Vrouw geeft haar baby borstvoeding.

In de volgende weken

 • Enkele dagen na de geboorte onderzoekt de dokter uw baby grondig. De dokter controleert het hart en de longen, het lichaam, de ruggenwervel, de reflexen, de heupen, de ogen...
 • Tot 5 dagen na de geboorte kan uw baby gewicht verliezen. Dit is normaal. 
 • In de eerste week wordt uw baby getest op zeldzame stofwisselingsziekten (metabole ziekten). De dokter of verpleger neemt wat bloed af. 
 • Na ongeveer 8 weken krijgt de baby enkele vaccins, bijvoorbeeld tegen polio.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
ONE
Безплатен социален и медицински мониторинг по време на бременност и мониторинг на детето. ONE работи в цялата френскоговореща част от Белгия. Свържете се местния клон на ONE: