Wizyty u lekarza podczas ciąży

Umów się na wizytę u lekarza, aby potwierdzić ciążę.

Jeżeli jesteś w ciąży, lekarz lub lekarz ginekolog będzie sprawował opiekę nad Tobą i płodem w całym okresie ciąży.

Lekarz pobierający próbkę krwi z ciała kobiety, aby sprawdzić, czy jest ona w ciąży.

Regularne wizyty kontrolne

Lekarz lub lekarz ginekolog przeprowadzi następujące czynności:

 • Zada Ci pytania na temat Ciebie, Twojego partnera, Waszych rodzin, wcześniejszych ciąż, daty ostatniego okresu (miesiączki) itp., aby dowiedzieć się więcej na temat ciąży.
 • Zważy Cię, zmierzy ciśnienie krwi i zbada macicę.
 • Przeprowadzi co najmniej 3 badania USG w trakcie ciąży, aby:
  • ​określić spodziewaną datę porodu;
  • sprawdzić, czy spodziewasz się tylko jednego dziecka, czy też kilku;
  • sprawdzić tętno, masę, długość i ułożenie płodu w macicy;
  • sprawdzić, czy płód nie jest uszkodzony;
  • ustalić umiejscowienie łożyska i ilość płynu owodniowego;
  • określić płeć dziecka.
 • W razie potrzeby pod koniec ciąży przeprowadzi również badanie pochwy.
 • Poinformuje Cię o badaniach, które można przeprowadzić, aby sprawdzić obecność innych chorób i zaburzeń. Rodzice wybierają, czy chcą przeprowadzić te badania, czy też nie.
Lekarz przeprowadza co najmniej 3 badania USG w trakcie ciąży.
Lekarz przeprowadza co najmniej 3 badania USG w trakcie ciąży.
Kobieta leżąca na stole do badań. Uwagę skupiono na brzuchu. W razie potrzeby pod koniec ciąży lekarz przeprowadza badanie pochwy.
Kobieta leżąca na stole do badań. Uwagę skupiono na brzuchu. W razie potrzeby pod koniec ciąży lekarz przeprowadza badanie pochwy.
Badanie pochwy: lekarz wprowadza kilka palców do pochwy w celu sprawdzenia, czy szyjka macicy ulega już rozszerzeniu. Lekarz sprawdza również ułożenie macicy od zewnątrz.
Badanie pochwy: lekarz wprowadza kilka palców do pochwy w celu sprawdzenia, czy szyjka macicy ulega już rozszerzeniu. Lekarz sprawdza również ułożenie macicy od zewnątrz.

Sytuacje awaryjne

Wystąpić mogą pewne sytuacje awaryjne. Udaj się do lekarza, jeżeli:

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej udaj się do lekarza.
Udaj się do lekarza, jeżeli upadniesz na brzuch.
Udaj się do lekarza, jeżeli upadniesz na brzuch.
Udaj się do lekarza, jeżeli odczuwasz dotkliwy ból brzucha.
Udaj się do lekarza, jeżeli odczuwasz dotkliwy ból brzucha.
Udaj się do lekarza, jeżeli masz utrzymującą się gorączkę.
Udaj się do lekarza, jeżeli masz utrzymującą się gorączkę.
Udaj się do lekarza, jeżeli z pochwy wydostaje się krew.
Udaj się do lekarza, jeżeli z pochwy wydostaje się krew.
Udaj się do lekarza, jeżeli znacząco stracisz na wadze.
Udaj się do lekarza, jeżeli znacząco stracisz na wadze.
Udaj się do lekarza, jeżeli z pochwy wydostaje się płyn.
Udaj się do lekarza, jeżeli z pochwy wydostaje się płyn.
Udaj się do lekarza, jeżeli z pochwy wydostaje się sporo białej wydzieliny o nieprzyjemnym zapachu.
Udaj się do lekarza, jeżeli z pochwy wydostaje się sporo białej wydzieliny o nieprzyjemnym zapachu.

Położna

Możesz poprosić położną o pomoc w czasie ciąży. Możesz porozmawiać z nią na temat odczuwanego dyskomfortu, karmienia piersią, a także zadać wszelkie pytania związane z ciążą i porodem.

Przemoc wobec partnera w trakcie ciąży

Przemoc wobec partnera to dowolna forma przemocy pomiędzy 2 osobami pozostającymi w związku. Przemoc wobec partnera jest zabroniona przez prawo.

Przemoc wobec partnera może spowodować problemy zdrowotne zarówno u matki, jak i płodu. Problemy te mogą mieć podłoże fizyczne lub psychologiczne. Może to być np.: strach, stres, utrata krwi, wysokie ciśnienie, przedwczesny poród, niska waga urodzeniowa, poronienie.

Często dziecko wymagać będzie więcej opieki po urodzeniu.

Jeżeli w trakcie ciąży doświadczysz przemocy ze strony partnera, poproś doradcę z centrum CAW lub lekarza rodzinnego o pomoc.

Naar de dokter tijdens de zwangerschap

Maak een afspraak met een dokter om uw zwangerschap te bevestigen. 

Als u zwanger bent, zal de dokter of gynaecoloog u en de foetus opvolgen gedurende de hele zwangerschap.

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

Regelmatige controle

De dokter of gyneacoloog zal:

 • U vragen stellen over u, uw partner, jullie families, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht, bloeddruk en baarmoeder controleren;
 • Minstens 3 echografieën maken tijdens de zwangerschap om:
  • de datum van de bevalling te voorspellen;
  • te zien of u zwanger bent van één of meer baby’s;
  • de hartslag, het gewicht en de lengte van de foetus te controleren en de ligging van de foetus in de baarmoeder te bekijken;
  • te controleren of de foetus een afwijking heeft;
  • de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de moederkoek te controleren; 
  • het geslacht van de baby te kennen.
 • Indien nodig, een onderzoek uitvoeren via de vagina aan het einde van de zwangerschap;
 • U over tests informeren die u kunt laten uitvoeren om te controleren of de baby andere ziekten of stoornissen heeft. De ouders kiezen zelf of ze die tests laat uitvoeren of niet.
 • In de laatste maanden van de bevalling ook de ligging en indaling van de foetus controleren.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
De dokter maakt minstens 3 echografieën tijdens de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik. Indien nodig, voert de dokter een onderzoek uit via de vagina aan het einde van de zwangerschap.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de dokter brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al opening heeft. Hij/zij controleert langs de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Noodsituaties: ga naar de dokter

Er zijn een aantal noodsituaties. Ga naar de dokter als:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest;
 • u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u op uw buik valt.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u hevige pijn voelt in uw buik.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u aanhoudende koorts heeft.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u bloed uit de vagina verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u veel gewicht verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u vruchtwater verliest.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.
Ga naar een dokter als u veel witverlies heeft dat slecht ruikt.

Vroedvrouw

U kunt zich tijdens de zwangerschap ook door een vroedvrouw laten begeleiden. U kunt haar alle vragen stellen die met de zwangerschap en de bevalling te maken hebben: over ongemakken, borstvoeding

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of pychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

De baby heeft na de geboorte vaak meer zorg nodig.

Vraag hulp aan een zorgverlener van een CAW of aan uw huisdokter bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Ginekolog
W Belgii możliwe jest pójście bezpośrednio do ginekologa, bez skierowania od lekarza rodzinnego, jednak lekarz rodzinny może pomóc ci w znalezieniu ginekologa.
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Aquarelle
Opieka prenatalna i poporodowa dla kobiet, które wyemigrowały do Belgii
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Darmowa opieka perinatalna
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Darmowa opieka perinatalna
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Darmowa opieka perinatalna
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Kind en Gezin
Pomoc dla (potencjalnych) rodziców: informacje, praktyczne wskazówki i obserwacja medyczna dzieci do lat 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
078 150 100