Przemoc wobec partnera

W Belgii przemoc wobec partnera jest zabroniona przez prawo.

Bicie partnera może podlegać karze 1 roku pozbawienia wolności. Jeżeli przemoc powoduje trwałe uszkodzenie stanu zdrowiaofiary, kara może być surowsza. Karalna jest nie tylko przemoc fizyczna, ale także molestowanie i agresja słowna.

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji awaryjnej i obawiasz się dalszej przemocy, możesz udać się do bezpiecznego domu (vluchthuis).

Każde centrum pomocy ogólnej (CAW) dysponuje specjalną jednostką o nazwie Slachtofferhulp (opieka dla ofiar). Pracownicy centrum mogą udać się z Tobą na policję, do lekarza lub sądu. Kontaktując się z centrum CAW, nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradę można uzyskać anonimowo i bez jakichkolwiek opłat.

Możesz także niezwłocznie udać się na policję, aby złożyć skargę. Policja jest zobowiązana do poszanowania Twojej prywatności. Jeżeli grozi Ci dalsza przemoc, może ona zapewnić odpowiednią ochronę. Policja jest zobowiązana do traktowania Cię z szacunkiem i w odpowiedni sposób.

Zgodnie z prawem funkcjonariusze muszą okazać Ci taki sam szacunek jak innym ofiarom, jeżeli nie masz statusu rezydenta. Jednak policja może też aresztować Cię w związku z brakiem statusu rezydenta. Dlatego najlepiej jest skorzystać z pomocy centrum CAW lub innej organizacji społecznej.

Pomoc dla sprawców

Jeżeli czujesz, że zachowujesz się agresywnie w związku lub istnieje ryzyko, że zachowasz się agresywnie względem innej osoby, możesz skorzystać z pomocy. Terapia może pomóc Ci porozmawiać na temat swoich uczuć i zachowania, a także zapobiec (ponownym) agresywnym zachowaniom.

Partnergeweld

Partnergeweld is strafbaar in België.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy: