Płód w macicy otoczony płynem owodniowym

Płyn owodniowy

Płyn otaczający płódmacicy. Spełnia on funkcję ochronną względem płodu. W razie potrzeby lekarz może pobrać próbkę płynu owodniowego, aby sprawdzić, czy płód jest zdrowy.

Vruchtwater

Vocht rond de foetus in de baarmoeder. Het vruchtwater beschermt de foetus. Als het nodig is, kan de dokter een beetje vruchtwater nemen om te zien of de foetus gezond is.