Видове раждане

Естествено раждане

При естественото раждане детето се ражда през влагалището на майката. Повечето деца се раждат по този начин.

Естествено раждане: жена ражда своето дете.

Хирургическо раждане: цезарово сечение

Хирургическото раждане се нарича още цезарово сечение. Лекарят прави разрез в корема на майката, за да извади бебето. Разрезът се прави непосредствено над срамната кост.

 

Хирургическо раждане: лекар извършва цезарово сечение.

Причини за цезарово сечение

Някои от най-често срещаните причини за цезарово сечение са:

 • Тазът на майката е много тесен, за да може детето да премине през него.
 • Плацентата е разположена пред отвора на матката (шийката) или плацентата се е отлепила;
 • Част от пъпната връв е излязла през шийката.
 • Главата на детето не е разположена надолу.
 • Има повече от 1 бебе.
 • Майката има ХИВ. В повечето случаи жена с ХИВ може да роди по естествен път. Лекарят взима решение дали жената да роди по естествен път, или да й бъде направено цезарово сечение.
 • Майката или детето имат заболяване, което прави невъзможно раждането по естествен път.

Soorten bevalling

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby spontaan geboren via de vagina van de moeder. De meeste baby’s worden op deze manier geboren. 

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Bevalling met een operatie: keizersnede

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. De dokter maakt met een snee een opening in de buik van de moeder om de baby eruit te halen. De snee bevindt zich juist boven het schaambeen. 

 

Bevalling met een operatie: dokter voert een keizersnede uit.

Redenen voor een keizersnede

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten.
 • De moederkoek ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) of de moederkoek komt los. 
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoederhals naar buiten gekomen.
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden.
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren.
 • De moeder heeft hiv. In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen. De dokter beslist of de vrouw natuurlijk bevalt of met een keizersnede.
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86