Soorten bevalling

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby spontaan geboren via de vagina van de moeder. De meeste baby’s worden op deze manier geboren. 

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Bevalling met een operatie: keizersnede

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. De dokter maakt met een snee een opening in de buik van de moeder om de baby eruit te halen. De snee bevindt zich juist boven het schaambeen. 

 

Bevalling met een operatie: dokter voert een keizersnede uit.

Redenen voor een keizersnede

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten.
 • De moederkoek ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) of de moederkoek komt los. 
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoederhals naar buiten gekomen.
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden.
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren.
 • De moeder heeft hiv. In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen. De dokter beslist of de vrouw natuurlijk bevalt of met een keizersnede.
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.

Kinds of delivery

Natural delivery

During a natural delivery the baby is born through the mother’s vagina. Most babies are born this way.

Natural delivery: woman giving birth to her baby.

Surgical delivery: caesarean section

Surgical delivery is also called caesarean section. The doctor makes an incision in the mother’s belly to take out the baby. The incision is made just above the pubic bone.

 

Surgical delivery: doctor performing a caesarean section.

Reasons for a caesarean section

Some of the most common reasons for a caesarean section are:

 • The mother’s pelvis is too narrow to let the baby through.
 • The placenta is in the entrance to the uterus (cervix) or the placenta has become detached;
 • Part of the umbilical cord has come out through the cervix.
 • The baby’s head is not lying downwards.
 • There is more than 1 baby.
 • The mother has HIV. In most cases, a woman with HIV can have a natural delivery. The doctor decides whether the woman has a natural delivery or a caesarean section.
 • Mother or child have a disease that makes a natural delivery impossible.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
Vroedvrouw
Een vroedvrouw helpt zwangere vrouwen voor, tijdens en na de bevalling. Vindt een vroedvrouw in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Aquarelle
Prenatale en postnatale zorg voor vrouwen die naar België zijn geëmigreerd
02 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Gratis prenatale zorg
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Gratis prenatale zorg
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Gratis prenatale zorg
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Kind en Gezin
Begeleiding van (toekomstige) ouders met informatie, praktische tips en medische opvolging tot het kind 3 jaar is. De diensten zijn gratis.
078 150 100
De Kraamtuin
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
02 229 25 58, 0478 88 11 86