سقط جنین

سقط جنین عملی جراحی است که پزشک برای خاتمه دادن به بارداریِ شما آن را انجام می دهد.

سقط جنین فقط تحت شرایطی خاص انجام می شود. قبل از سقط جنین، باید در جلسه مشاوره کلنیک سقط جنین حاضر شوید.

مشاوره

یک کارشناس سلامت درباره موقعیت ها، گزینه های مختلف ، امدادهای مالی و اجتماعی موجود و روش های جلوگیری از بارداری با شما صحبت می کند.

پس از این جلسه قانونی باید دوره ای 6 روزه برای اثربخشی آن صبر کنید. سقط جنین پس از این دوره تأمل انجام می شود. شما حق تصمیم گیری دارید که آیا می خواهید به بارداری خاتمه دهید یا خیر. کارشناس سلامت به شما کمک می کند که در این باره برای خودتان تصمیم بگیرید.

زنی در حال صحبت با یک مشاور در کلینیک سقط جنین.

روش های سقط جنین

دو روش برای سقط جنین وجود دارد:

 1. قرص سقط جنین:
  تا 7 هفته پس از بارداری (9 ماه بعد از اولین روز از آخرین عادت ماهانه)
  شما باید روزی 1 قرص در کلینیک سقط جنین مصرف کنید. سپس می توانید به خانه بروید. شما باید روز بعد نیز برای خوردن قرصی دیگر دوباره مراجعه کنید.
  قرص ضدبارداری باعث سقط جنین زودرس می شود. شما ممکن است که پیشاپیش کمی خون از دست بدهید.
 2. کورتاژبا ساکشن:
  تا 12 هفته بعد از بارداری(14 هفته بعد از اولین روز از آخرین عادت ماهانه)
  پزشک به شما بیهوشی موضعی در گردن رحم می دهد.
  پزشک محتوای رحم را با لوله ای کوچک بیرون می کشد.

یک زن می تواند بدون گرفتن رضایت از شریک خود سقط جنین کند.
یک زن زیر ۱۸ سال می تواند در اکثر مواقع بدون نیاز به اطلاع دادن به والدینش جنین خود را سقط کند. وی به گرفتن رضایت از والدین نیازی ندارد.

راه حل اورژانسی

یک زن بعد از سقط جنین همچنان می تواند باردار شود.

سقط جنین یک روش جلوگیری از بارداری نیست. سقط جنین یک راه حل برای موارد اضطراری است.

هزینه سقط جنین

شما در کلینیک سقط جنین€3.80 (حق ویزیت) برای یکبار سقط جنین می پردازید، در صورتی که عضو صندوق بیمه خدمات درمانی باشید صندوق بیمه درمانی بقیه مخارج را می پردازد. سقط جنین در بیمارستان پر هزینه تر است.

برخی افراد حق استفاده را از بازپرداخت با بهره یا مراقبت های اضطراری پزشکی دارند.

هزینه آن چقدر است؟

صحبت کردن با شخصی بعد از سقط جنین

سقط جنین می تواند اتفاقی پر استرس باشد. اگر می خواهید با کسی در این باره صحبت کنید، با یک کارشناس سلامت تماس بگیرید. به عنوان مثال، پزشک خانوادگی تان، یا فارا (جزییات مخاطب: در پایان این صفحه ذکر شده است).

شما می توانید با دکتر خانواده یا شخصی از فارما درباره سقط جنین صحبت کنید.

Abortus

Abortus is een medische ingreep die een dokter uitvoert om een zwangerschap te beëindigen.  

Abortus is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voordat u een abortus kunt laten doen, moet u op consultatiegesprek komen in het abortuscentrum. 

Consultatiegesprek

Een zorgverlener bespreekt met u uw situatie, de verschillende opties die u heeft, welke financiële en sociale hulp u kunt krijgen en de verschillende anticonceptiemiddelen

Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd kan de abortus plaatsvinden. U heeft het recht om zelf te beslissen of u de zwangerschap afbreekt of doorzet. De zorgverlener helpt u om zelf een beslissing te nemen. 

Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum.

Manieren van abortus uitvoeren

Er bestaan 2 manieren om een abortus uit te voeren:

 1. abortuspil: 
  Tot 7 weken zwangerschap (9 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  U moet 1 pil nemen in het abortuscentrum, daarna gaat u naar huis. U moet een andere dag terugkomen voor nog enkele pillen.
  De abortuspil veroorzaakt een miskraam. U zal een beetje bloed verliezen.
 2. zuigcurettage:
  Tot 12 weken zwangerschap (14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  De dokter geeft u plaatselijke verdoving in de baarmoederhals.
  De dokter zuigt de baarmoeder leeg met een klein buisje.  

Een vrouw kan een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van haar partner
Een vrouw jonger dan 18 jaar kan een abortus krijgen. In veel gevallen kan dit zonder dat de ouders dit hoeven te weten. De toestemming van de ouders is niet nodig.

Noodoplossing

Na een abortus, kunt u nog zwanger worden.

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Het is een oplossing in een noodsituatie.

Prijs van een abortus

U betaalt € 3,80 (remgeld) voor een abortus in een abortuscentrum als u lid bent van een ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt de rest. Een abortus in een ziekenhuis is duurder.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Praten na een abortus

Een abortus kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als u erover wil praten, kunt u contact opnemen met een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisdokter of Fara (contactgegevens: zie onderaan deze pagina).

U kunt met uw huisdokter of iemand van Fara over een abortus praten.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Fara
یک گوش شنوا و اطلاعاتی برای زنانی که با مشکل بارداری ناخواسته مواجه هستند یا سقط جنین قانونی یا غیرقانونی داشتند
016 38 69 50 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
Persian translation unavailable for Labyrint (Centrum voor Zwangerschapsonderbreking).
LUNA abortuscentrum Gent
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص موارد بارداری ناخواسته
02 629 23 40
کلینیک سقط جنین فرانسوی زبان
کلینیک سقط جنین برای سقط جنین قانونی یا کمک در خصوص بارداری ناخواسته. کلینیکی را در مجاورت خود پیدا کنید:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: