Аборт

Абортът е медицинска процедура, която лекарят извършва, за да прекрати бременността ви.

Аборт може да се извърши само при определени условия. Преди да може да направите аборт, трябва да посетите психологическа консултация в клиника за аборти.

Консултация

Здравният специалист разговаря с вас за положението ви, различните възможности, наличната финансова и социална помощ и контрацептивните методи.

Има законно време за размисъл от 6 дни след тази сесия. Абортът се извършва след изтичане на този срок. Имате право да решите дали да продължите, или прекратите бременността. Здравният специалист ви помага да вземете самостоятелно решение.

Жена разговаря с консултант в клиника за аборти.

Методи за аборт

Съществуват 2 метода за аборт:

 1. хапче за аборт:
  До 7 седмици от бременността (9 седмици след 1-ия ден от последната ви менструация)
  Трябва да вземете 1 хапче в клиниката за аборти. След това може да се приберете вкъщи. Трябва да дойдете друг ден, за да вземете други хапчета.
  Хапчето за аборт причинява спонтанен аборт. Може вече да изгубите малко количество кръв.
 2. вакуум-аспирация:
  До 12 седмици от бременността (14 седмици след 1-ия ден от последната ви менструация)
  Лекарят ви поставя местна упойка в шийката.
  Лекарят аспирира съдържанието на матката с малка тръбичка.

Жената може да направи аборт без съгласието на своя партньор.
Жена под 18 години може да направи аборт, в повечето случаи без да е необходимо знанието на родителите й. Не е необходимо съгласието на нейните родители.

Спешно решение

След аборта жената все още може да забременява.

Абортът не е контрацептивен метод. Той е решение при спешен случай.

Цена на аборт

Вие заплащате 3,80 € (лична вноска) за аборт в клиника за аборти, ако сте член на здравноосигурителна каса. Здравноосигурителната каса заплаща останалото. Абортът в болница е по-скъп.

Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ.

Колко струва това?

Разговор с някого след аборт

Абортът може да бъде стресиращо събитие. Ако искате да разговаряте за него, може да се свържете със здравен специалист. Например вашият семеен лекар или Fara (данни за контакт: вижте най-долу на тази страница).

Може да говорите за аборта с вашия семеен лекар или с някой от Fara.

Abortus

Abortus is een medische ingreep die een dokter uitvoert om een zwangerschap te beëindigen.  

Abortus is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voordat u een abortus kunt laten doen, moet u op consultatiegesprek komen in het abortuscentrum. 

Consultatiegesprek

Een zorgverlener bespreekt met u uw situatie, de verschillende opties die u heeft, welke financiële en sociale hulp u kunt krijgen en de verschillende anticonceptiemiddelen

Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd kan de abortus plaatsvinden. U heeft het recht om zelf te beslissen of u de zwangerschap afbreekt of doorzet. De zorgverlener helpt u om zelf een beslissing te nemen. 

Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum.

Manieren van abortus uitvoeren

Er bestaan 2 manieren om een abortus uit te voeren:

 1. abortuspil: 
  Tot 7 weken zwangerschap (9 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  U moet 1 pil nemen in het abortuscentrum, daarna gaat u naar huis. U moet een andere dag terugkomen voor nog enkele pillen.
  De abortuspil veroorzaakt een miskraam. U zal een beetje bloed verliezen.
 2. zuigcurettage:
  Tot 12 weken zwangerschap (14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  De dokter geeft u plaatselijke verdoving in de baarmoederhals.
  De dokter zuigt de baarmoeder leeg met een klein buisje.  

Een vrouw kan een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van haar partner
Een vrouw jonger dan 18 jaar kan een abortus krijgen. In veel gevallen kan dit zonder dat de ouders dit hoeven te weten. De toestemming van de ouders is niet nodig.

Noodoplossing

Na een abortus, kunt u nog zwanger worden.

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Het is een oplossing in een noodsituatie.

Prijs van een abortus

U betaalt € 3,80 (remgeld) voor een abortus in een abortuscentrum als u lid bent van een ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt de rest. Een abortus in een ziekenhuis is duurder.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Praten na een abortus

Een abortus kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als u erover wil praten, kunt u contact opnemen met een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisdokter of Fara (contactgegevens: zie onderaan deze pagina).

U kunt met uw huisdokter of iemand van Fara over een abortus praten.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Fara
Fara ви изслушва, предоставя информация и ви напътства за изборите ви по време на бременност. Помощ при непредвидена бременност, майчинство и бащинство в ранна възраст, тестове преди раждане и справянето след аборт.
016 38 69 50 (9:00–16:00 ч.)
Bulgarian translation unavailable for Labyrint (Centrum voor Zwangerschapsonderbreking).
LUNA abortuscentrum Gent
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
02 629 23 40
Клиника за аборти с френскоговорещ персонал
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност. Намерете клиника във вашия квартал:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: