Спонтанен аборт

Спонтанният аборт е раждане през първите месеци от бременността, когато плодът все още не е достатъчно развит, за да оцелее извън матката.

Симптоми на ранен спонтанен аборт

Симптомите на ранния спонтанен аборт са подобни на тези като при тежка менструация:

Ако имате такива симптоми, потърсете лекар или гинеколог.

Симптом на ранен спонтанен аборт: изтичане на кръв през влагалището.
Симптом на ранен спонтанен аборт: изтичане на кръв през влагалището.
Симптом на ранен спонтанен аборт: спазми или болки в корема.
Симптом на ранен спонтанен аборт: спазми или болки в корема.
Ако имате такива симптоми, потърсете лекар или гинеколог.
Ако имате такива симптоми, потърсете лекар или гинеколог.

Причини за спонтанен аборт

Могат да съществуват много причини за един спонтанен аборт. Най-често плодът има порок и не може се развие добре. Възможно е и това да е следствие например от инфекция, хормонално смущение или несполучлива имплантация в матката. Често не става ясно какво е причинило даден спонтанен аборт. Обикновено спонтанният аборт не оказва влияние върху една бъдеща бременност.

Спонтанният аборт не е по вина на майката. Нормални физически дейности като ходене или колоездене не са никога причина за спонтанен аборт.

Сексът по време на бременност не е вреден за плода. Можете да имате полови сношения, освен ако лекарят ви посъветва противното.

Скръб

Възможно е бременната жена и нейният партньор да се привържат много бързо към нероденото дете. Когато плодът умира, това може да породи дълбока скръб.

И двамата партньори имат правото да скърбят. Те трябва да се справят със загубата и да намерят място за нея в живота си. Говорете за това помежду си или с някой от изброените по-долу здравни специалисти.

Miskraam

Een miskraam is een bevalling in de eerste maanden van de zwangerschap wanneer de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om te leven buiten de baarmoeder

Symptomen van een vroege miskraam

De symptomen van een vroege miskraam zijn vergelijkbaar met die van een zware menstruatie:

  • verlies van bloed via de vagina
  • hevige krampen of buikpijn.

Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Oorzaken van een miskraam

Een miskraam kan verschillende oorzaken hebben. Meestal heeft de foetus een afwijking en kan zich niet goed ontwikkelen. Een miskraam kan ook het gevolg zijn van, bijvoorbeeld, een infectie, een probleem met de hormonen of een slechte innesteling in de baarmoeder. Het is vaak niet duidelijk wat de oorzaak van een miskraam is. Meestal heeft een miskraam geen invloed op een latere zwangerschap.

Een miskraam is niet de schuld van de moeder. Normale fysieke activiteiten, zoals wandelen of fietsen, zijn nooit de oorzaak van een miskraam.

Seks tijdens de zwangerschap is niet schadelijk voor de foetus. Het mag, tenzij de dokter adviseert om het niet te doen.

Verdriet

Een zwangere vrouw en haar partner kunnen zich zeer snel hechten aan een ongeboren baby. Een miskraam kan dan ook veel verdriet veroorzaken. 

Beide partners hebben recht op hun verdriet. Ze moeten het verlies verwerken en er een plaats voor vinden in hun leven. Praat erover met elkaar of met een van onderstaande hulpverleners. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
Fertiliteitscentrum (fertility centre)
Център за лечение на безплодие. Намерете център във вашия квартал:
Fara
Fara ви изслушва, предоставя информация и ви напътства за изборите ви по време на бременност. Помощ при непредвидена бременност, майчинство и бащинство в ранна възраст, тестове преди раждане и справянето след аборт.
016 38 69 50 (9:00–16:00 ч.)