Aborcja

Aborcja to zabieg medyczny przeprowadzany przez lekarza w celu zakończenia ciąży.

Aborcji można dokonać wyłącznie pod pewnymi warunkami. Przed przeprowadzeniem aborcji wymagane jest skorzystanie z konsultacji w klinice aborcyjnej.

Konsultacje

Lekarz porozmawia z Tobą na temat Twojej sytuacji, możliwych działań, dostępnej pomocy finansowej i społecznej oraz metod antykoncepcji.

Po spotkaniu konsultacyjnym następuje wymagany przez prawo sześciodniowy okres na przemyślenie decyzji. Po upływie sześciu dni dokonywany jest zabieg aborcji. Masz prawo podjąć decyzję, czy chcesz przerwać, czy kontynuować ciążę. Lekarz pomoże Ci podjąć samodzielną decyzję.

Kobieta rozmawiająca z doradcą w klinice aborcyjnej.

Metody aborcji

Istnieją 2 metody aborcji:

 1. pigułka aborcyjna:
  Do 7. tygodnia ciąży – przed upływem 9 tygodni po pierwszym dniu ostatniego okresu (miesiączki).
  Musisz przyjąć jedną pigułkę w klinice aborcyjnej. Następnie możesz udać się do domu. Następnego dnia musisz wrócić do kliniki, aby zażyć pozostałe pigułki.
  Pigułka aborcyjna wywołuje poronienie. Może to wiązać się z niewielkim krwawieniem.
 2. łyżeczkowanie:
  Do 12. tygodnia ciąży – przed upływem 14 tygodni po pierwszym dniu ostatniego okresu (miesiączki).
  Lekarz podaje znieczulenie miejscowe szyjki macicy.
  Lekarz czyści wnętrze macicy za pomocą niewielkiej rurki.

Kobieta może przeprowadzić aborcję bez zgody partnera.
Kobieta może dokonać aborcji przed ukończeniem 18. roku życia, zazwyczaj bez wiedzy rodziców. Nie potrzebuje w tym celu zgody swoich rodziców.

Wyjście awaryjne

Po dokonaniu aborcji nadal możesz zajść w ciążę.

Aborcja nie jest jedną z metod antykoncepcji. Jest to rozwiązanie, które należy stosować w sytuacji awaryjnej.

Koszt aborcji

Częściowo płatna aborcja wiąże się z koniecznością zapłaty 3,60 € w klinice aborcyjnej, jeśli należysz do funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych pokrywa pozostałe koszty zabiegu. Koszt przeprowadzenia aborcji w szpitalu jest wyższy.

Niektórzy mieszkańcy mają prawo do zwiększonej refundacji bądź skorzystania z pilnej pomocy medycznej.

Rozmowa ze specjalistą po przeprowadzeniu aborcji.

Aborcja może być stresującym przeżyciem. Jeśli chcesz porozmawiać na ten temat, możesz skontaktować się z lekarzem. W tym celu możesz udać się do lekarza rodzinnego lub organizacji Fara – dane kontaktowe znajdują się na dole strony.

Możesz porozmawiać na temat aborcji ze swoim lekarzem rodzinnym lub przedstawicielem organizacji Fara.

Abortus

Abortus is een medische ingreep die een dokter uitvoert om een zwangerschap te beëindigen.  

Abortus is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Voordat u een abortus kunt laten doen, moet u op consultatiegesprek komen in het abortuscentrum. 

Consultatiegesprek

Een zorgverlener bespreekt met u uw situatie, de verschillende opties die u heeft, welke financiële en sociale hulp u kunt krijgen en de verschillende anticonceptiemiddelen

Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd kan de abortus plaatsvinden. U heeft het recht om zelf te beslissen of u de zwangerschap afbreekt of doorzet. De zorgverlener helpt u om zelf een beslissing te nemen. 

Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum.

Manieren van abortus uitvoeren

Er bestaan 2 manieren om een abortus uit te voeren:

 1. abortuspil: 
  Tot 7 weken zwangerschap (9 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  U moet 1 pil nemen in het abortuscentrum, daarna gaat u naar huis. U moet een andere dag terugkomen voor nog enkele pillen.
  De abortuspil veroorzaakt een miskraam. U zal een beetje bloed verliezen.
 2. zuigcurettage:
  Tot 12 weken zwangerschap (14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie)
  De dokter geeft u plaatselijke verdoving in de baarmoederhals.
  De dokter zuigt de baarmoeder leeg met een klein buisje.  

Een vrouw kan een abortus laten uitvoeren zonder toestemming van haar partner
Een vrouw jonger dan 18 jaar kan een abortus krijgen. In veel gevallen kan dit zonder dat de ouders dit hoeven te weten. De toestemming van de ouders is niet nodig.

Noodoplossing

Na een abortus, kunt u nog zwanger worden.

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Het is een oplossing in een noodsituatie.

Prijs van een abortus

U betaalt € 3,80 (remgeld) voor een abortus in een abortuscentrum als u lid bent van een ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt de rest. Een abortus in een ziekenhuis is duurder.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Praten na een abortus

Een abortus kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als u erover wil praten, kunt u contact opnemen met een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisdokter of Fara (contactgegevens: zie onderaan deze pagina).

U kunt met uw huisdokter of iemand van Fara over een abortus praten.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Fara
Możliwość rozmowy i uzyskania informacji przez kobiety, które zaszły w nieplanowaną ciążę, poroniły lub dokonały aborcji
016 38 69 50 (godz 9–16)
Polish translation unavailable for Labyrint (Centrum voor Zwangerschapsonderbreking).
LUNA abortuscentrum Gent
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży
02 629 23 40
Klinika aborcyjna dla osób posługujących się językiem francuskim
Klinika aborcyjna przeprowadzająca legalnie aborcje i udzielająca wsparcia w zakresie nieplanowanej ciąży. Znajdź klinikę w swojej okolicy:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW: