Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych

Instytucja pokrywająca całość bądź dużą część kosztów wizyt lekarskich, pobytów w szpitalach oraz leków. Fundusz ubezpieczeń zdrowotnych opłaca wyłącznie potrzeby jego członków.

Ziekenfonds

Instelling die een groot deel van de kosten voor dokters, ziekenhuizen en medicijnen betaalt of terugbetaalt. Het ziekenfonds betaalt alleen als u lid bent.

Termin standardowy: Ziekenfonds
Neutralny: Mutualiteit, ziekenkas