Indywidualna cześć opłaty

Opłata, która nie jest zwracana bądź pokrywana przez fundusz ubezpieczeń medycznych w przypadku wizyty u lekarza, zakupu leków bądź pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciel pokrywa pozostała część opłaty.

Remgeld

Geld dat u niet terugkrijgt van het ziekenfonds als u naar een dokter gaat, medicijnen koopt of naar het ziekenhuis gaat. De rest van wat u betaalt, krijgt u terug.