Miskraam

Een miskraam is een bevalling in de eerste maanden van de zwangerschap wanneer de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om te leven buiten de baarmoeder

Symptomen van een vroege miskraam

De symptomen van een vroege miskraam zijn vergelijkbaar met die van een zware menstruatie:

  • verlies van bloed via de vagina
  • hevige krampen of buikpijn.

Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Oorzaken van een miskraam

Een miskraam kan verschillende oorzaken hebben. Meestal heeft de foetus een afwijking en kan zich niet goed ontwikkelen. Een miskraam kan ook het gevolg zijn van, bijvoorbeeld, een infectie, een probleem met de hormonen of een slechte innesteling in de baarmoeder. Het is vaak niet duidelijk wat de oorzaak van een miskraam is. Meestal heeft een miskraam geen invloed op een latere zwangerschap.

Een miskraam is niet de schuld van de moeder. Normale fysieke activiteiten, zoals wandelen of fietsen, zijn nooit de oorzaak van een miskraam.

Seks tijdens de zwangerschap is niet schadelijk voor de foetus. Het mag, tenzij de dokter adviseert om het niet te doen.

Verdriet

Een zwangere vrouw en haar partner kunnen zich zeer snel hechten aan een ongeboren baby. Een miskraam kan dan ook veel verdriet veroorzaken. 

Beide partners hebben recht op hun verdriet. Ze moeten het verlies verwerken en er een plaats voor vinden in hun leven. Praat erover met elkaar of met een van onderstaande hulpverleners. 

Miscarriage

A miscarriage is a delivery in the first months of the pregnancy where the foetus is not sufficiently developed to live outside of the uterus.

Symptoms of an early miscarriage

Symptoms of an early miscarriage are similar to those of a heavy menstrual period:

  • loss of blood through the vagina;
  • cramps or pain in the belly.

If you have these symptoms, contact a doctor or gynaecologist.

Symptom of an early miscarriage: loss of blood through the vagina.
Symptom of an early miscarriage: loss of blood through the vagina.
Symptom of an early miscarriage: cramps or pain in the belly.
Symptom of an early miscarriage: cramps or pain in the belly.
If you have these symptoms, contact a doctor or gynaecologist.
If you have these symptoms, contact a doctor or gynaecologist.

Causes of miscarriage

There can be many causes of miscarriage. Most often the foetus has a defect and cannot develop well. It may also be the result of, for example, an infection, a hormone disorder or poor implantation in the uterus. Often it is unclear what causes a miscarriage. Usually a miscarriage has no influence on a future pregnancy.

A miscarriage is not the mother’s fault. Normal physical activities, like walking or cycling, are never the cause of a miscarriage.

Sex during pregnancy is not harmful to the foetus. You can have sexual intercourse unless the doctor advises you not to.

Grief

A pregnant woman and her partner can become quickly attached to an unborn baby. When the foetus dies, this can cause deep sorrow.

Both partners have a right to grieve. They have to deal with the loss and find a place in their life for it. Talk about it to each other or with one of the health professionals below.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Vroedvrouw
Een vroedvrouw helpt zwangere vrouwen voor, tijdens en na de bevalling. Vindt een vroedvrouw in uw buurt:
Fertiliteitscentrum
Centrum voor vruchtbaarheidsbehandeling. Vind een centrum in uw buurt:
Fara
Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Hulp bij ongeplande zwangerschap, zwangerschap op jonge leeftijd, testen voor de geboorte, en verwerking na abortus.
016 38 69 50 (9-16u)