Seksi, alkooli dhe drogat

Seksi dhe alkooli

Nëse ju pini alkool, ju mund të ndjeni më shumë të bëni seks dhe ndjeni më pak kufizime.

Të pini para se të bëni seks ka gjithashtu efekte negative. Sa më shumë të pini, më të fortë efektet:

  • Jeni më pak të përqendruar në rrezikun e IST-ve, virusit HIV ose në një shtatzëni të paplanifikuar. Ju mund të bëni seks të pa mbrojtur.
  • Ju e keni nën kontroll më pak veten dhe mund të bëni gjëra që nuk dëshironi ose të cilat nuk i miratoni.
  • Ju duhet më shumë kohë të arrini një orgazëm dhe orgazma është më pak e fuqishme.
  • Dëshira seksuale e juaja dhe eksitimi gjithashtu mund të zvogëlohen. Kjo është shpesh kështu për gratë.
  • Është më e vështirë për një burrë që të mbajë një ereksion. Ndonjëherë ata nuk janë në gjendje.

Seksi dhe drogat

të marrësh droga influencon përvojën tuaj seksuale gjithashtu.

Kur ndani materialet e injeksionit, mund të infektoheni me HIV. Gjithmonë përdorni materialin tuaj. Mos e ndani atë me njerëz të tjerë.

Mos ndanin material injeksioni të përdorur.

Alkooli, drogat dhe pjelloria

Nëse përdorni rregullisht narkotikë ose pini alkool për një periudhë të gjatë, mund të bëheni më pak pjellorë.

Mbrojtja ndaj virusit HIV, IST-ve dhe shtatzënisë së paplanifikuar

Seks, alcohol en drugs

Seks en alcohol

Als u alcohol drinkt, kunt u meer zin krijgen in seks en voelt u zich minder geremd.

Drinken voor het vrijen, heeft ook negatieve gevolgen. Hoe meer u drinkt, hoe sterker de effecten:

Seks en drugs

Drugs hebben ook een effect op uw seksuele ervaring. 

Wanneer u materiaal voor injecties deelt, kunt u besmet worden met hiv. Gebruik altijd uw eigen materiaal. Deel het niet met anderen. 

Deel geen gebruikt injectiemateriaal.

Alcohol, drugs en vruchtbaarheid

Als u lange tijd regelmatig drugs gebruikt of alcohol drinkt, kunt u minder vruchtbaar worden.

Bescherming tegen hiv, soa’s en ongeplande zwangerschap

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
CAD
Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (Qendra për problemet me alkoolin dhe lëndët e tjera narkotike) - mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
011 27 42 98
De Sleutel - Antwerpen
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
03 233 99 14
De Sleutel - Brugge
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
050 40 77 70
De Sleutel - Gent
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
09 234 38 33
De Sleutel - Mechelen
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
015 20 09 64
Free Clinic
Ndihmë për personat e varur nga lëndët narkotike, si dhe testim për HIV.
03 201 12 60
Kompas
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
056 20 22 10
MSOC Diest - 't Wit Huis
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
013 32 69 33
MSOC Gent
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
09 223 46 44
MSOC Leuven - Het Veerhuis
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
016 23 65 67
MSOC Oostende
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
059 51 63 29, 059 51 63 09
MSOC Tienen
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
016 81 04 82
MSOC Vilvoorde
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
02 251 94 49