سکس، الکل و مواد مخدر

سکس و الکل

اگر الکل می نوشید، ممکن است احساس کنید که به سکس بیشتر تمایل دارید و محدودیت هایتان کمتر است.

نوشیدن الکل قبل از سکس همچنین عوارض منفی دارد. هر اندازه بیشتر بنوشید، عوارض آن نیز بیشتر خواهد شد :

  • شما چندان متوجه ریسک ابتلا بهSTIs و HIV یا باداری برنامه ریزی نشدهنخواهید بود ممکن است سکس محافظت نشده داشته باشید.
  • کنترل چندانی برخود ندارید و ممکن است که کارهایی را انجام دهید که نمی خواهید یا با آنها موافق نیستید.
  • برای رسیدن به ارگاسم زمان بیشتری باید صرف کنید و ارگاسم چندان قوی نیست.
  • تمایل جنسی و تحریک شما نیز ممکن است کاهش یابند. این اغلب برای زنان اتفاق می افتد.
  • برای مردان حفظ نعوظ مشکل تر می شود. گاهی نیز اصلا به آن نمی رسند.

سکس و مواد مخدر

مصرف مواد مخدر نیز روی تجربه سکس شما تأثیر می گذارد.

با به اشتراک گذاشتنِ مواد و ابزار تزریق ، ممکن است که به HIV مبتلا شوید. همیشه از مواد و ابزار خودتان استفاده کنید. آن ها را با دیگران به اشتراک نگذارید.

به طور اشتراکی از ابزار تزریق استفاده نکنید.

الکل، مواد مخدر و باروری

اگر مرتب از الکل یا مواد مخدر استفاده می کنید، ممکن است که توان باروری تان کم شود.

محافظت در مقابل STIs ، HIV و بارداری غیر عمد

Seks, alcohol en drugs

Seks en alcohol

Als u alcohol drinkt, kunt u meer zin krijgen in seks en voelt u zich minder geremd.

Drinken voor het vrijen, heeft ook negatieve gevolgen. Hoe meer u drinkt, hoe sterker de effecten:

Seks en drugs

Drugs hebben ook een effect op uw seksuele ervaring. 

Wanneer u materiaal voor injecties deelt, kunt u besmet worden met hiv. Gebruik altijd uw eigen materiaal. Deel het niet met anderen. 

Deel geen gebruikt injectiemateriaal.

Alcohol, drugs en vruchtbaarheid

Als u lange tijd regelmatig drugs gebruikt of alcohol drinkt, kunt u minder vruchtbaar worden.

Bescherming tegen hiv, soa’s en ongeplande zwangerschap

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
CAD
Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (مراکز مشکلات مربوط به الکل و سایر مواد مخدر) - پشتیبانی به افراد معتاد به یک نوع مواد مخدر
011 27 42 98
De Sleutel - Antwerpen
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
03 233 99 14
De Sleutel - Brugge
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
050 40 77 70
De Sleutel - Gent
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
09 234 38 33
De Sleutel - Mechelen
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
015 20 09 64
Free Clinic
کمک به افراد معتاد به مواد مخدر و همچنین آزمایش HIV
03 201 12 60
Kompas
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
056 20 22 10
MSOC Diest - 't Wit Huis
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
013 32 69 33
MSOC Gent
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
09 223 46 44
MSOC Leuven - Het Veerhuis
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
016 23 65 67
MSOC Oostende
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
059 51 63 29, 059 51 63 09
MSOC Tienen
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
016 81 04 82
MSOC Vilvoorde
پشتیبانی به افراد معتاد به مواد مخدر
02 251 94 49