A fi seropozitiv

Legea belgiană interzice orice discriminare bazată pe starea sănătății. Acest lucru înseamnă că o persoană infectată cu HIV trebuie tratată la fel ca orice altă persoană.

Persoana seropozitivă decide dacă dorește să le spună altor persoane despre starea sănătății sale./

Nu se poate lua HIV prin contacte superficiale, de exemplu: prin folosirea unui pahar sau a unei farfurii în comun cu o persoană seropozitivă sau prin atingeri sau sărut.

HIV și munca

O persoană seropozitivă nu trebuie să menționeze acest lucru la interviul pentru ocuparea unui loc de muncă.Angajatorul nu are dreptul să pună întrebări privind starea sănătății unei persoane./Dacă se pun întrebări, puteți spune că aceste informații sunt confidențiale și că sunteți dispus(ă) să discutați cu medicul de medicina muncii.Medicul de medicina muncii vă poate adresa doar întrebări legate de aptitudinile dumneavoastră fizice pentru postul respectiv.Acesta/aceasta trebuie să vă respecte confidențialitatea.

Nu puteți lua HIV dacă strângeți mâna unei persoane seropozitive.

Dacă are loc un accident care implică o persoană seropozitivă, procedurile generale de prim-ajutor sunt suficiente pentru a preveni infectarea altei persoane cu virusul HIV.În consecință, angajatorul nu poate să concedieze sau să refuze un anumit post pentru o persoană seropozitivă susținând că ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea colegilor sau clienților.

O persoană seropozitivă nu trebuie să-și informeze colegii sau șeful despre acest lucru./Dacă spuneți șefului dumneavoastră, vă va fi mai ușor să luați medicamentele în timpul programului de lucru sau să mergeți la medic.

Dacă aveți întrebări în această privință sau doriți să raportați discriminarea, contactați o organizație specializată.

HIV și călătoriile

Pentru vizite mai scurte de 3 luni, există doar câteva țări din lume care solicită un test HIV sau care refuză intrarea persoanelor seropozitive.Există restricții pentru șederi de durată mai lungă în mai multe țări.În Uniunea Europeană, nu există în prezent nicio restricție pentru călătoria persoanelor seropozitive.Puteți afla mai multe informații la www.hivtravel.org.

Puteți păstra o copie a rețetei pentru medicamentele dumneavoastră asupra dumneavoastră, în cazul în care vi se pun întrebări la frontieră cu privire la medicamentele din bagajul dumneavoastră.

Accesul la asistență medicală

Belgienii sau persoanele cu statut de ședere legală pot primi rambursarea cheltuielilor medicale prin intermediul sistemului de asigurări publice de sănătate.

Persoanele care nu dețin statutul de ședere legală au acces la îngrijire și la medicamente prin intermediul procedurii de asistență medicală de urgență.

Medicii și alte categorii de personal medical sunt ținuți de secretul profesional (confidențialitate).

Hiv-status

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Interfederal Centre for Equal Opportunities
Pentru întrebări referitoare la discriminare sau pentru a raporta un caz de discriminare
0800 12 800 (gratuit) (luni și vineri de la 9:00 la 12:00, marți și miercuri de la 9:00 la 17:00)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Serviciul local al Centrului interfederal pentru egalitatea de șanse - Pentru a raporta un caz de discriminare. Găsiți un Meldpunt în cartierul dumneavoastră:
MRAX
Asistență juridică pentru străini și ajutor în caz de discriminare
02 209 62 50
Sensoa Positief
Informații, activități și sprijin pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora. Puteți rămâne anonim.
078 15 11 00 (de la 13:00 la 16:00)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Sprijin pentru persoanele infectate cu HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (gratuit, de la 18:00 la 21:00)
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Centru de referință SIDA) - testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora
02 535 31 77
AZ Sint-Jan
Testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CHU Charleroi - ARC
ARC (Centru de referință SIDA) - testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora
071 92 23 06
CHU de Liège - ARC
ARC (Centru de referință SIDA) - testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora
04 366 77 86
HIV-SAM project
Consiliere pentru persoanele din Africa Sub-Sahariană infectate cu HIV și prevenirea infectării cu HIV și ITS în comunitatea africană
03 247 07 18
Hôpital Erasme - ARC
ARC (Centru de referință SIDA) - testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora
02 555 31 11
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Spitalul Universitar Bruxelles) - ARC (Centru de referință SIDA) - testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora
02 477 60 01
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Institutul de Medicină Tropicală - ARC (Centru de referință SIDA) - testare ITS și HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV
011 30 94 85
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Spitalul Universitar Saint-Luc) - ARC (Centru de referință SIDA) - testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV și pentru persoanele din anturajul acestora
02 764 19 02
Centre S (Sida Sol)
Testare HIV și ITS
04 287 67 00
UCL Namur
Testare HIV și ajutor medical și psihosocial pentru persoanele infectate cu HIV
081 42 20 81
Agentschap Integratie & Inburgering - Servicii juridice pe legea imigrației
Informații despre legislația privind statutul de rezident, reîntregirea familiei, azilul și accesu la serviciile de îngrijire medicală. Identificați o echipă în cartierul dumneavoastră:
02 205 00 55 (helpdesk juridic)
Punct de informații privind rezidența și statutu juridic - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informații și consiliere privind dreptul de ședere și alte drepturi ale străinilor în orașul Anvers și, de asemenea, informații privind accesul la asistență medicală.
03 270 33 36
Medimmigrant
sprijin pentru persoanele fără rezidență legală care au nevoie de servicii de îngrijire medicală în regiunea Bruxelles
02/274.14.33 sau 02/274.14.34