Belçika yasası sağlık durumu nedeniyle ayrımcılık yapılmasını yasaklar. Bu HIV’li bir kişinin diğer kişiler gibi muamele görmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

HIV-pozitif kişi, durumundan başkalarına bahsedip bahsetmeyeceğine kendisi karar verir.

Bir kişiye günlük temasla HIV bulaşması mümkün değildir (örneğin; HIV’i olan biriyle bir bardak paylaşmak, aynı tabaktan yemek veya birbirine dokunmak veya birbirini öpmek).

HIV ve iş hayatı

HIV-pozitif bir kişi, bir iş mülakatı sırasında durumunundan bahsetmek zorunda değildir. İşverenin, birinin sağlığıyla ilgili sorular sorma hakkı yoktur. Eğer bu tür sorular sorulursa, bunların gizli bilgiler olduğunu ve şirket doktoru ile konuşmayı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Şirket doktoru size sadece, işi yapmakla ilgili fiziksel yeteneğinizle ilgili sorular sorabilir. Doktor da gizliliğinize saygı göstermelidir.

İş görüşmesinde HIV durumunuzla ilgili yalan söylemeniz yasaktır. Daha sonra öğrendiği takdirde işveren bunu sizi işten çıkarmak için bir neden olarak gösterebilir.

Bir işveren sadece siz kabul ederseniz sizden HIV testi yaptırmanızı talep edebilir.

HIV-pozitif biriyle tokalaşarak HIV kapamazsınız.

HIV-pozitif birinin karıştığı bir kaza halinde; genel ilk yardım prosedürleri, başka birinin HIV virüsü ile enfekte olmasını engellemek için yeterlidir. Bu nedenle, bir işveren HIV’li birini, bu durumun iş arkadaşları veya müşteriler için bir sağlık riskine sebep olabileceğini öne sürerek işten çıkaramaz veya reddedemez.

HIV-pozitif bir kişi, bununla ilgili iş arkadaşlarını veya patronunu bilgilendirmek zorunda değildir. Patronunuza söylerseniz, çalışma saatlerinde ilaçlarınızı almanız ya da doktora gitmeniz daha kolay olabilir.

Bunun hakkında sorularınız varsa ya da bir ayrımcılığı bildirmek istiyorsanız, uzman bir kurum ile iletişime geçin.

HIV ve seyahat etme

3 aydan daha kısa sürecek seyahatler için, dünyada HIV testi isteyen veya HIV-pozitif insanların girişini kabul etmeyen sadece birkaç ülke vardır. Daha fazla sayıda ülke, uzun süreli kalma konusunda sınırlayıcıdır. Avrupa Birliğinde, halihazırda HIV-pozitif kişiler için seyahat sınırlamaları bulunmamaktadır. Daha fazla bilgiye www.hivtravel.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Bagajınızdaki ilaçlarla ilgili sınırda sorulabilecek sorular için ilaçlarınızın reçetesinin bir kopyasını alabilirsiniz.

Sağlık bakımına erişim

Belçikalılar veya yasal ikamet durumundaki kişiler halk sağlık sigortası sistemi aracılığıyla tıbbi harcamalarının geri ödemesini alabilirler.

Yasal ikamet durumu olmayan kişiler, tedaviye ve ilaçlara acil sağlık hizmet prosedürü aracılığıyla erişebilir.

Doktorlar ve diğer sağlık uzmanları profesyonel gizlilik ile bağlıdır.(mahremiyet).

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om besmet te raken met hiv door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als hij toch vragen stelt, kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsdokter wilt praten. De bedrijfsdokter kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

Liegen over uw hiv-status tijdens een sollicitatiegesprek is verboden en kan door de werkgever worden gebruikt als reden om u te ontslaan als hij/zij hier later achter komt.

Een werkgever kan u alleen een hiv-test laten doen als u hiermee akkoord gaat.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het voorschrift voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Belgen of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun medische kosten via de sociale zekerheid.

Personen zonder verblijfsvergunning kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy).

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım