Równość płci

Molestowanie, groźby, obelgi i przemoc ze względu na płeć biologiczną, orientację seksualną lub płeć kulturowo-społeczną jest zabronione przez prawo.

Płeć kulturowo-społeczna określa zarówno tożsamość płciową, jak i role płciowe kobiety/mężczyzny.

  • Tożsamość płciowa decyduje o tym, czy ktoś czuje się mężczyzną, czy też kobietą. Możliwe jest, że dana osoba urodzi się dziewczynką, ale czuje się chłopcem. Każdy może czuć, że nie jest ani kobietą ani mężczyzną lub odczuwać przynależność do żadnej z płci.
  • Role płciowe to oczekiwania społeczeństwa względem zachowań kobiet i mężczyzn.
Mężczyzna i kobieta rozmawiają jak równi sobie

Jeżeli przemoc motywowana jest płcią kulturowo-społeczną lub biologiczną, może to zostać uznane za okoliczność obciążającą i skutkować zasądzeniem surowszej kary.

Dyskryminacja

Prawo belgijskie zabrania wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną i kulturowo-społeczną. Na przykład:

  • dyskryminacji za względu na fakt bycia kobietą lub mężczyzną (płeć biologiczna). Zgodnie z ustawodawstwem kobietom i mężczyznom przysługują takie same prawa;
  • dyskryminacja ze względu na orientację seksualną;
  • dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową i ekspresję

Na przykład: zabronione jest dyskryminowanie mężczyzny, ponieważ ubiera się on jak kobieta czy też dyskryminowanie kobiety, ponieważ chce ona wykonywać pracę postrzeganą jako męską.

Gendergelijkheid

Intimidatie, bedreigingen, beledigingen of geweld op basis van iemands biologisch geslacht, seksuele oriëntatie of gender zijn strafbaar.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar genderrollen.

  • Genderidentiteit betekent zich vrouw of man voelen. Het is mogelijk dat iemand als een meisje geboren wordt maar zich eigenlijk een jongen voelt. Een persoon kan zich vrouw noch man voelen, of hij/zij kan zich beide voelen.
  • Genderrollen zijn de verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen.
Een man en een vrouw praten met elkaar als gelijken

Wanneer het gender of geslacht van een persoon de aanleiding is voor geweld door anderen, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn en tot een zwaardere straf leiden.

Discriminatie

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of gender. Voorbeelden hiervan zijn:

  • discriminatie omdat u een vrouw of man bent (biologisch geslacht). Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten volgens de wet;
  • discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie;
  • discriminatie gebaseerd op genderidentiteit en genderbeleving.

Discriminatie tegen een man omdat hij zich als een vrouw kleedt of tegen een vrouw omdat zij een typische mannenfunctie wil uitoefenen, is bijvoorbeeld ook verboden.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Instytut na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn (The Institute for the Equality of Women and Men)
Instytut przyjmuje skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć lub tożsamość płciową.
02 233 41 75
Ella
Informacje na temat migracji w celu zawarcia małżeństwa, małżeństw i związków mieszanych oraz płci
02 209 34 69
MRAX
Pomoc dla cudzoziemców borykających się z dyskryminacją
02 209 62 50
Lumi
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z homoseksualizmem oraz transpłciowością.
0800 99 533