Cinsiyet eşitliği

Bir kişinin biyolojik seksi, cinsel eğilimi veya cinsiyeti nedeniyle taciz edilmesi, tehdit edilmesi veya şiddete uğraması yasalarla yasaklanmıştır.

Cinsiyet, bir kişinin hem cinsiyet kimliği ve hem de cinsiyet rolleri anlamına gelmektedir.

  • Cinsiyet kimliği bir kişinin bir erkek veya bir kadın gibi hissedip hissetmediği anlamına gelmektedir. Bir kişinin bir kız çocuğu olarak doğması, ancak bir erkek çocuğu gibi hissetmesi mümkündür. Bir kişi, ne bir erkek ne de bir kadın gibi hissetmeyebilir ya da ikisi gibi de hissedebilir.
  • Cinsiyet rolleri, bir erkek ya da kadının nasıl davranması gerektiği ile ilgili toplum beklentileridirler.
Eşit olarak konuşmakta olan bir erkek ve bir kadın

Bir kişinin cinsiyetinin veya cinsel eğiliminin başkaları tarafından şiddet görmesine sebep olduğu durumda, bu ağırlaştırılmış durum olarak tanınabilir ve daha ciddi bir cezalandırmayla sonuçlanabilir.

Ayrımcılık

Belçika yasası cinsel tercih veya cinsiyete bağlı her tür ayrımcılığı yasaklar. Örneğin:

  • bir kadın veya bir erkek olduğunuz için (biyolojik cinsiyet) için ayrımcılık. Yasalara göre erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiptir;
  • cinsel eğilimnedeniyle ayrımcılık;
  • cinsiyet kimliği ve ifadesi nedeniyle ayrımcılık.

Örneğin; Bir kadın gibi giyindiği için bir erkeğe karşı veya tipik bir erkek mesleği icra etmek istediği için bir kadına karşı ayrımcılık yapmak da yasaktır.

Gendergelijkheid

Intimidatie, bedreigingen, beledigingen of geweld op basis van iemands biologisch geslacht, seksuele oriëntatie of gender zijn strafbaar.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar genderrollen.

  • Genderidentiteit betekent zich vrouw of man voelen. Het is mogelijk dat iemand als een meisje geboren wordt maar zich eigenlijk een jongen voelt. Een persoon kan zich vrouw noch man voelen, of hij/zij kan zich beide voelen.
  • Genderrollen zijn de verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen.
Een man en een vrouw praten met elkaar als gelijken

Wanneer het gender of geslacht van een persoon de aanleiding is voor geweld door anderen, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn en tot een zwaardere straf leiden.

Discriminatie

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of gender. Voorbeelden hiervan zijn:

  • discriminatie omdat u een vrouw of man bent (biologisch geslacht). Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten volgens de wet;
  • discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie;
  • discriminatie gebaseerd op genderidentiteit en genderbeleving.

Discriminatie tegen een man omdat hij zich als een vrouw kleedt of tegen een vrouw omdat zij een typische mannenfunctie wil uitoefenen, is bijvoorbeeld ook verboden.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü
Seks ve cinsel kimlik ayrımcılığına ilişkin şikayetlerinizi buradan iletebilirsiniz.
02 233 41 75
Ella
Evlilik göçü, karmaşık evlilikler ve ilişkiler, ve cinsiyet hakkında bilgilendirme
02 209 34 69
MRAX
Yabacılara yasal destek ve ayrımcılık vakalarında destek
02 209 62 50
Lumi
Homoseksüellik ve transgenderizm ile ilgili tüm soruları yanıtlamak için ücretsiz telefon numarası
0800 99 533