Egalitatea de gen

Hărțuirea, amenințările, insultele sau violența din motive de sex biologic al unei persoane, orientare sexuală sau gen sunt interzise prin lege.

Genul înseamnă atât identitatea de gen a unei persoane, cât și rolul social al sexelor atribuit acesteia.

  • Identitatea de gen înseamnă că o persoană se simte femeie sau bărbat.Este posibil ca o persoană să se nască fată dar să se simtă ca un băiat.O persoană poate simți și că nu este nici femeie, nici bărbat, sau poate simți că este de ambele genuri./
  • Rolul social al sexelor reprezintă așteptările societății privind modul în care ar trebui să se comporte un bărbat sau o femeie.
Un bărbat și o femeie care discută din perspectivă de egalitate

Atunci când genul sau sexul unei persoane devine motiv de violență din partea altora, aceasta poate fi admisă ca circumstanță agravantă și poate conduce la aplicarea unei pedepse mai severe.

Discriminare

Legea belgiană interzice orice formă de discriminare bazată pe sex sau gen.De exemplu:

  • discriminare pentru că sunteți femeie sau bărbat (sexul biologic). Bărbații și femeile au drepturi egale potrivit legii;
  • discriminare bazată pe orientarea sexuală;
  • discriminare bazată pe identitatea și exprimarea de gen.

De exemplu: discriminarea împotriva unui bărbat deoarece se îmbracă ca o femeie sau împotriva unei femei pentru că dorește să facă o muncă tipic bărbătească este de asemenea interzisă.

Gendergelijkheid

Intimidatie, bedreigingen, beledigingen of geweld op basis van iemands biologisch geslacht, seksuele oriëntatie of gender zijn strafbaar.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar genderrollen.

  • Genderidentiteit betekent zich vrouw of man voelen. Het is mogelijk dat iemand als een meisje geboren wordt maar zich eigenlijk een jongen voelt. Een persoon kan zich vrouw noch man voelen, of hij/zij kan zich beide voelen.
  • Genderrollen zijn de verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen.
Een man en een vrouw praten met elkaar als gelijken

Wanneer het gender of geslacht van een persoon de aanleiding is voor geweld door anderen, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn en tot een zwaardere straf leiden.

Discriminatie

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of gender. Voorbeelden hiervan zijn:

  • discriminatie omdat u een vrouw of man bent (biologisch geslacht). Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten volgens de wet;
  • discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie;
  • discriminatie gebaseerd op genderidentiteit en genderbeleving.

Discriminatie tegen een man omdat hij zich als een vrouw kleedt of tegen een vrouw omdat zij een typische mannenfunctie wil uitoefenen, is bijvoorbeeld ook verboden.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Institutul pentru egalitatea dintre femei și bărbați
Aici puteți depune plângeri privind discriminarea pe motive de sex sau identitate de gen.
02 233 41 75
Ella
Informații cu privire la migrația în scop marital, căsătoriile și relațiile mixte și gen
02 209 34 69
MRAX
Asistență juridică pentru străini și ajutor în caz de discriminare
02 209 62 50
Lumi
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la homosexualitate și transgeneritate
0800 99 533