Gender equality

Harassment, threats, insults or violence because of someone’s biological sex, sexual orientation or gender are forbidden by law.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar gender roles.

  • Gender identity means whether a person feels like a woman or a man. It is possible for a person to be born a girl but feel like a boy. A person can also feel that he/she is neither a woman nor a man, or can feel like both.
  • Gender roles are society’s expectations about the way a man or a woman should behave.
A man and a woman talking as equals

When a person’s gender or sex becomes a motive for violence by others, it can be recognized as an aggravating circumstance and result in a more serious punishment.

Discrimination

Belgian law forbids any discrimination based on sex or gender. For example:

  • discrimination because you are a woman or a man (biological sex). Men and women have equal rights according to the law;
  • discrimination based on sexual orientation;
  • discrimination based on gender identity and expression.

For example: it is also forbidden to discriminate against a man because he dresses as a woman or to discriminate against a woman because she wants to do a typical man’s job.

Gendergelijkheid

Intimidatie, bedreigingen, beledigingen of geweld op basis van iemands biologisch geslacht, seksuele oriëntatie of gender zijn strafbaar.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar genderrollen.

  • Genderidentiteit betekent zich vrouw of man voelen. Het is mogelijk dat iemand als een meisje geboren wordt maar zich eigenlijk een jongen voelt. Een persoon kan zich vrouw noch man voelen, of hij/zij kan zich beide voelen.
  • Genderrollen zijn de verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen.
Een man en een vrouw praten met elkaar als gelijken

Wanneer het gender of geslacht van een persoon de aanleiding is voor geweld door anderen, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn en tot een zwaardere straf leiden.

Discriminatie

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of gender. Voorbeelden hiervan zijn:

  • discriminatie omdat u een vrouw of man bent (biologisch geslacht). Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten volgens de wet;
  • discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie;
  • discriminatie gebaseerd op genderidentiteit en genderbeleving.

Discriminatie tegen een man omdat hij zich als een vrouw kleedt of tegen een vrouw omdat zij een typische mannenfunctie wil uitoefenen, is bijvoorbeeld ook verboden.

More information or help needed?

The Institute for the Equality of Women and Men
Here you can submit complaints about sex or gender identity discrimination.
02 233 41 75
Ella
Information on marriage migration, mixed marriages and relationships, and gender
02 220 38 95
MRAX
Legal help for foreigners and help in case of discrimination
02 209 62 50
Lumi
Free telephone number for an answer to all questions regarding homosexuality and transgender
0800 99 533