Belgian law forbids discrimination because of sexual orientation. For example: for work, leisure, education, services, housing.

Certain crimes (such as damage to property or verbal or physical violence) are punished more heavily if they are motivated by hatred against lesbian women, homosexuals, bisexuals or transsexuals.

In Belgium, homosexual and lesbian couples can marry and legally live together. Two men or two women can also adopt a child together.

Lesbian couple with children

If you are the victim of violence because of your sexual orientation, you can file a complaint to Unia, the Inter-federal Centre for Equal Opportunities. You can also go to one of their local contact points. You should also report this to the police. You can call or chat with someone from the LGBT helpline called “Holebifoon” for more information.

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

Dictionary and translations