Prawo obowiązujące w Belgii zabrania dyskryminacji osób na podstawie ich orientacji seksualnej przez pracodawców, właścicieli mieszkań, punkty usługowe lub szkoły i uczelnie.

Kara za niektóre przestępstwa (jak na przykład uszkodzenie mienia, przemoc słowna oraz fizyczna) podlegają większej karze, jeśli są motywowane przez nienawiść do lesbijek, osób homoseksualnych, osób biseksualnych oraz osób transseksualnych.

W Belgii pary homoseksualne oraz lesbijskie mogą wziąć ślub oraz legalnie żyć wspólnie. Możliwe jest także adoptowanie dziecka przez dwóch mężczyzn lub dwie kobiety.

Para lesbijek z dziećmi

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy na tle orientacji seksualnej, możesz złożyć skargę do międzyfederalnego centrum ds. równych szans. Możesz także zwrócić się do jednego z lokalnych punktów kontaktowych. Tego rodzaju przestępstwa należy także zgłaszać na policji. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zadzwoń lub napisz do pracownika infolinii dla środowisk LGBT - Hoblebifoon.

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc