Przemoc wobec dzieci

Dziecko jest wykorzystywane seksualnie, jeżeli zmusza lub nakłania się je do udziału w czynnościach seksualnych obejmujących kontakt fizyczny lub bez kontaktu fizycznego. Może to mieć także miejsce w Internecie. Przykładami takich czynności może być na przykład dotykanie, całowanie, stosunek seksualny, zmuszanie dziecka do oglądania pornografii, używanie wulgarnego języka, pokazywanie narządów płciowych, a także rozpowszechnianie zdjęć lub filmów przedstawiających nagie dzieci.

Czasem dziecko nie wie lub nie rozumie, że jest wykorzystywane.

Osoba stosująca przemoc wobec dzieci może być dorosła lub mieć poniżej 18 lat.

W Belgii odbywanie czynności seksualnych z osobą poniżej 16 roku życia zawsze uznawane jest za przestępstwo, nawet jeżeli osoba ta wyraziła swoją zgodę. Stosunek płciowy z osobą poniżej 14 roku życia jest zawsze uznawany za gwałt, nawet jeżeli osoba ta wyraziła swoją zgodę. W Belgii planowane są obecnie zmiany tego prawa. Osoba będzie w stanie wyrazić zgodę na stosunek płciowy już w wieku 14 lat. Istnieją jednak dwa warunki:

 • Różnica wieku pomiędzy partnerami nie może wynosić więcej niż 5 lat.
 • Starszy partner lub partnerka nie może mieć żadnej władzy nad taką osobą ani nie może istnieć stosunek zaufania pomiędzy partnerami.

Czyn lubieżny lub gwałt dokonany na dziecku podlega surowszej karze niż w przypadku gdy ofiarą jest osoba dorosła:

 • gdy ofiarą jest osoba dorosła: od 5 do 10 lat pozbawienia wolności;
 • gdy ofiarą jest osoba w wieku 10-16 lat: od 15 do 20 lat pozbawienia wolności;
 • gdy ofiara ma poniżej 10 lat: od 20 do 30 lat pozbawienia wolności.

Wytwarzanie, pokazywanie, dystrybucja bądź sprzedaż materiałów pornograficznych z udziałem dzieci grozi karą 5 do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości do 10 000€.

Jeżeli zauważysz przemoc wobec dziecka lub uważasz, że wobec dziecka może być stosowana przemoc, możesz:

 • udać się do centrum CAN (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • zadzwonić na bezpłatną infolinię pod numerem 1712;
 • udać się do lekarza rodzinnego;
 • złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji, nawet jeżeli dziecko nie jest z Tobą spokrewnione.

Kindermisbruik

Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In België zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde. België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is:

 • slachtoffer is volwassen: 5 tot 10 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is tussen 10 en 16 jaar oud: 15 tot 20 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is jonger dan 10 jaar: 20 tot 30 jaar gevangenis;

Kinderporno aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • een klacht indienen bij de politie, zelfs als het kind geen familie is.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Organizacja pomocowa dla ludzi odczuwających skłonności do pedofilii, a także dla osób, które odczuwają niepokój w związku ze swoimi odczuciami seksualnymi lub zachowaniami wobec nieletnich. Infolinia Stop it Now! jest darmowa, anonimowa i całkowicie poufna. Kontakt z infolinią jest możliwy we wtorki od 15:00 do 19:00, w środy od 9:30 do 12:30 oraz w piątki od 13:00 do 16:00.
0800 200 50
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101