Abuzul sexual asupra copilului

Un adult nu se poate implica niciodatã în acte sexuale (fizice sau online) cu un copil în vârstã de mai pu?in de 16 ani. Dacã se întâmplã acest lucru, este considerat abuz sexual în toate cazurile. Acesta poate include: atingerile, sãruturile, raporturile sexuale, obligarea copilului sã se uite la pornografie, folosirea de cuvinte vulgare, arãtarea organelor genitale sau distribuirea de fotografii sau filme ale copilului dezbrãcat.

Uneori, copilul nu ?tie sau nu în?elege cã este abuzat.

Copiilor ?i tinerilor nu li se permite sã aibã contact sexual nici între ei fãrã consim?ãmânt. 

În Belgia, un minor în vârstã de mai pu?in de 16 ani nu are dreptul de a-?i exprima consim?ãmântul pentru un act sexual, deoarece aceasta este vârsta de consim?ãmânt (= vârsta legalã la care sunt permise actele sexuale). Existã o excep?ie. O persoanã î?i va putea da consim?ãmântul pentru a între?ine raporturi sexuale începând cu vârsta de 14 ani, cu 2 condi?ii:

 • Partenerul nu trebuie sã fie mai mare cu mai mult de 3 ani.
 • Partenerul nu trebuie sã de?inã putere asupra persoanei mai tinere ?i nu trebuie sã se afle într-o pozi?ie de încredere. Raporturile sexuale cu o persoanã care are mai pu?in de 14 ani sunt considerate în toate cazurile viol, chiar dacã persoana în cauzã a consim?it./

Agresiunea sexualã sau violul unui copil se pedepse?te mai sever decât atunci când victima este adult. Pedeapsa cu închisoarea poate ajunge pânã la 30 de ani. 

Producerea, arãtarea, distribuirea sau vânzarea de materiale pornografice cu copii sau de imagini care prezintã abuzuri asupra copiilor poate fi pedepsitã cu pânã la 20 ani de închisoare ?i cu amendã de pânã la 10.000 €.

Dacã a?i asistat la un abuz sexual asupra unui copil sau considera?i cã un copil este abuzat sexual, pute?i:

 • sã merge?i la un Centru CAN Confiden?ial (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • sã suna?i la linia de asisten?ã gratuitã 1712;
 • sã merge?i la medicul de familie;
 • sã merge?i la Centrul pentru bunãstarea generalã (CAW); 
 • sã depune?i o plângere la poli?ie.

Dacã ?ti?i cã un copil este abuzat sexual, trebuie sã solicita?i întotdeauna ajutor. În caz contrar, pute?i face obiectul urmãririi penale. Dacã vã îngrijoreazã propriul comportament fa?ã de copii, contacta?i Stop it Now!

Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

1712
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la violență.
1712 (de la 9:00 la 17:00)
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Ajutor medical, psihologic și social în cazurile de abuz asupra copilului
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Ajutor pentru persoanele cu tendințe pedofile. Se adresează și persoanelor îngrijorate în legătură cu sentimentele sau comportamentul lor sexual față de minori. Stop it now! este un program gratuit, care păstrează anonimitatea și confidențialitatea. Linia de asistență este deschisă: marțea 15:00-19:00, miercurea 9.30 - 12:30 și vinerea 13:00 - 16:00.
0800 200 50
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101