Стерилизация

Стерилизацията е траен контрацептивен метод.

Стерилизацията е операция, която прави невъзможно оплождането. Сперматозоидите вече не могат да проникват в яйцеклетката.

По принцип това не уврежда вашето здраве.

Могат да бъдат стерилизирани и мъжете, и жените.

Лекар извършва стерилизация на мъж

Стерилизация при мъжете

След стерилизация мъжът продължава да еякулира. Той произвежда семенна течност без сперматозоиди. Той може да има полово сношение по нормален начин.

Лекарят блокира семепроводните канали.

Сперматозоидите повече не могат да преминават през семепроводните канали към простатата и семенните мехурчета, където се произвежда семенната течност.

Изследвайте семенната си течност след 3 месеца. В случай че вашата семенна течност не съдържа никакви сперматозоиди, можете да спрете да използвате други методи за контрацепция.

Мъж в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Мъж в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Стерилизация при мъжете: семепроводните канали са блокирани.
Стерилизация при мъжете: семепроводните канали са блокирани.

Стерилизация при жените

Стерилизацията не засяга цикъла, овулацията или менструацията.

Лекарят блокира яйцепроводите.

Сперматозоидите вече не могат да достигат до яйцеклетката.

Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Стерилизация при жените: яйцепроводите са блокирани.
Стерилизация при жените: яйцепроводите са блокирани.

Стерилизация: операция

При мъжете операцията се извършва под локална анестезия. При жените обикновено се извършва лапароскопска операция под локална анестезия. Понякога се налага лекарят да направи разрез на корема. Това се прави под обща анестезия. След операцията вие може веднага да се приберете вкъщи, освен ако не ви е поставена обща упойка.

Стерилизацията обикновено не въздейства върху вашето сексуално желание или вашия сексуален живот. Мъжете и жените могат да продължават да изпитват оргазъм.

Стерилизацията е траен контрацептивен метод. Възстановяване на състоянието преди стерилизацията е трудно за постигане и не винаги успешно.

Изключително надеждно средство

Стерилизацията е много надежден метод. Рискът от бременност е малко по-голям, когато се стерилизира жената, отколкото когато се стерилизира мъжът. Когато е стерилизиран мъжът, рискът е около 1 на 2000. Когато е стерилизирана жената, рискът е около 1 на 200.

Изключително надеждно средство

Не е предпазване от БППП и ХИВ

Стерилизацията не предпазва от БППП или ХИВ. Единствено презервативът може да ви предпази.

Презерватив

Цена на стерилизацията

Стерилизацията на мъж струва от 40 € до 400 €.
Стерилизацията на жена струва повече. Тя струва от 100 € до 800 €.

Цената зависи от:

  • това дали ви поставят под локална, или обща анестезия;
  • материалите, които използва лекарят;
  • това дали сте в единична стая в болницата.

Някои хора имат право на увеличено възстановяване.

Колко струва това?

Sterilisatie

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie

Sterilisatie is een operatie die bevruchting onmogelijk maakt. De zaadcellen kunnen na de operatie niet langer de eicel bereiken.

Het heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid.

Zowel mannen als vrouwen kunnen worden gesteriliseerd.

Dokter voert een sterilisatie uit bij een man

Sterilisatie bij mannen

Na de sterilisatie heeft de man nog altijd zaadlozingen. Hij produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan gewoon geslachtsgemeenschap hebben.

De dokter blokkeert de zaadleiders

De zaadcellen kunnen niet langer langs de zaadleiders de prostaat en de zaadblaasjes bereiken, waar het sperma wordt geproduceerd. 

Laat 3 maanden na de operatie uw sperma testen. Als het sperma geen zaadcellen meer bevat, kunt u stoppen met andere anticonceptiemiddelen te gebruiken. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie bij vrouwen

Sterilisatie heeft geen invloed op de cyclus, eisprong of menstruatie

De dokter blokkeert de eileiders

De zaadcellen kunnen niet langer de eicel bereiken.

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie: de ingreep

De ingreep wordt bij de man uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Bij vrouwen gebeurt de ingreep meestal via een kijkbuisoperatie onder plaatselijke verdoving. Soms moet de dokter een snee in de buik maken. Dat gebeurt onder algemene verdoving. Na de ingreep kunt u onmiddellijk naar huis gaan, tenzij u algemene verdoving heeft gekregen.  

Sterilisatie heeft meestal geen effect op uw seksueel verlangen of seksleven. Mannen en vrouwen kunnen nog altijd orgasmes krijgen. 

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie. De operatie ongedaan maken is moeilijk en niet altijd succesvol. 

Zeer betrouwbaar

Sterilisatie is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is iets groter bij sterilisatie van de vrouw dan bij de man. Bij sterilisatie van de man is het risico ongeveer 1 op 2.000, bij de vrouw 1 op 200. 

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Sterilisatie beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van een sterilisatie

Sterilisatie van de man kost tussen € 40 en € 400. 
Sterilisatie van de vrouw is duurder, tussen € 100 en € 800.

De prijzen hangen af van, onder meer: 

  • lokale of algemene verdoving;
  • de materialen die de dokter gebruikt;
  • verblijf in een eenpersoonskamer of niet.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: