عقیم سازی

عقیم سازی یک روش جلوگیری دائمی ست.

عقیم سازی عملی است که با آن لقاح ناممکن می شود. سلول اسپرم دیگر به تخمک دسترسی نخواهد داشت.

این معمولاً روی سلامت شما تأثیری ندارند.

مرد و زن هر دو می توانند عقیم شوند.

پزشکی در حال انجام عمل عقیم سازی روی یک مرد

عقیم سازی مردان

بعد از عقیم سازی، مرد هنوز انزال دارد. او بدون سلول اسپرم،منی تولید می کند. او می تواند به طور عادی آمیزش جنسی داشته باشد.

پزشکلوله اسپرم را می بندد.

سلول اسپرم دیگر نمی تواند مسیر بین لوله اسپرم به پروستات و کیسه منی را بپیماید.

پس از 3 ماه منی خود را آزمایش کنید. اگر مایع منی حاوی اسپرم نباشد می توانید استفاده از دیگر روشهای جلوگیری را قطع کنید.

مردی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
مردی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
عقیم سازی برای مردان: لوله اسپرم بسته می شود.
عقیم سازی برای مردان: لوله اسپرم بسته می شود.

عقیم سازی برای زنان

عقیم سازی هیچگونه اثری بر سیکل، تخمک گذاری یا عادت ماهانه ندارد.

پزشک لوله رحم را می بندد.

سلول اسپرم دیگر به تخمک دسترسی نخواهد داشت.

زنی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
زنی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
عقیم سازی برای زنان: لوله های رحم بسته می شود.
عقیم سازی برای زنان: لوله های رحم بسته می شود.

عقیم سازی: عمل

برای مردان این عمل معمولاً با بی حسی موضعی انجام می شود. برای زنان این عمل معمولا سرپایی و تحت تاثیر بی حسی موضعی است. گاهی اوقات دکتر باید برشی روی شکم ایجاد کند. در این صورت بیهوشی عمومی خواهد بود. پس از عمل، می توانید فوراً به خانه بروید، مگر اینکه برای شما از بیهوشی عمومی استفاده شده باشد.

عقیم سازی معمولاً روی تمایل به سکس یا بر زندگی جنسی شما تأثیری ندارد. مردان و زنان همچنان می توانند به ارگاسم برسند.

عقیم سازی یک روش جلوگیری دائمی است. برگشت عقیم سازی سخت است و همیشه موفق نیست.

راهی بسیار مطمئن

عقیم سازی روشی بسیار مطمئن است. ریسک بارداری هنگامی که زن عقیم باشد بیشتر از زمانی است که مرد عقیم شده است. وقتی مرد عقیم باشد این ریسک 1 در 2000 است. وقتی زن عقیم باشد این ریسک 1 در 200 است.

راهی بسیار مطمئن

نامناسب برای محافظت در برابر ابتلا به STI ها و HIV

عقیم سازیمحافظ شما در مقابل ابتلا به STI ها نیست ، همچنین از شما در برابر ابتلای به HIV محافظت نمی کند. فقط کاندوم از شما در برابر این ابتلا ها محافظت می کند.

هزینه عقیم سازی

هزینه عقیم سازی برای مردان بین 40 تا 400 یورو است.
و برای زنان بیشتر از آن است. حدودا بین 100 تا 800 یورو است.

هزینه بستگی دارد به:

  • اینکه شما بیهوشی عمومی یا موضعی داشته باشید؛
  • چه نوع موادی را دکتر استفاده کرده باشد؛
  • یا اینکه در اتاق خصوصی یا عمومی بیمارستان بستری شوید.

برخی افراد حق استفاده از بازپرداخت با بهره را دارند.

هزینه آن چقدر است؟

Sterilisatie

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie

Sterilisatie is een operatie die bevruchting onmogelijk maakt. De zaadcellen kunnen na de operatie niet langer de eicel bereiken.

Het heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid.

Zowel mannen als vrouwen kunnen worden gesteriliseerd.

Dokter voert een sterilisatie uit bij een man

Sterilisatie bij mannen

Na de sterilisatie heeft de man nog altijd zaadlozingen. Hij produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan gewoon geslachtsgemeenschap hebben.

De dokter blokkeert de zaadleiders

De zaadcellen kunnen niet langer langs de zaadleiders de prostaat en de zaadblaasjes bereiken, waar het sperma wordt geproduceerd. 

Laat 3 maanden na de operatie uw sperma testen. Als het sperma geen zaadcellen meer bevat, kunt u stoppen met andere anticonceptiemiddelen te gebruiken. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie bij vrouwen

Sterilisatie heeft geen invloed op de cyclus, eisprong of menstruatie

De dokter blokkeert de eileiders

De zaadcellen kunnen niet langer de eicel bereiken.

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie: de ingreep

De ingreep wordt bij de man uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Bij vrouwen gebeurt de ingreep meestal via een kijkbuisoperatie onder plaatselijke verdoving. Soms moet de dokter een snee in de buik maken. Dat gebeurt onder algemene verdoving. Na de ingreep kunt u onmiddellijk naar huis gaan, tenzij u algemene verdoving heeft gekregen.  

Sterilisatie heeft meestal geen effect op uw seksueel verlangen of seksleven. Mannen en vrouwen kunnen nog altijd orgasmes krijgen. 

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie. De operatie ongedaan maken is moeilijk en niet altijd succesvol. 

Zeer betrouwbaar

Sterilisatie is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is iets groter bij sterilisatie van de vrouw dan bij de man. Bij sterilisatie van de man is het risico ongeveer 1 op 2.000, bij de vrouw 1 op 200. 

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Sterilisatie beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Prijs van een sterilisatie

Sterilisatie van de man kost tussen € 40 en € 400. 
Sterilisatie van de vrouw is duurder, tussen € 100 en € 800.

De prijzen hangen af van, onder meer: 

  • lokale of algemene verdoving;
  • de materialen die de dokter gebruikt;
  • verblijf in een eenpersoonskamer of niet.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: