Transgjinor

Transgjinor do të thotë që seksi i një njeriu nuk korrespondon me mënyrën se si ndjehet ose sillet.

Ka forma të ndryshme të transgjinorit:

 • Disa njerëz kombinojnë karakteristikat e burrave me të grave. Ata e identifikojnë veten si burrë dhe si grua ose si asnjë prej tyre.
 • Disa persona transgjinorë e identifikojnë ndonjëherë veten si burrë dhe ndonjëherë si grua.
 • Të tjerët sillen dhe vishen si seksi tjetër.
 • Së fundi, ka persona që dëshirojnë të ndryshojnë seksin. Një person transgjinor mund ta ndryshojë seksin nëpërmjet operacionit dhe hormoneve, nëse dëshiron. Personat transgjinorë mund të zgjedhin nëse duan ose jo të marrin trajtim dhe sa larg duan të shkojnë me trajtimin e tyre.

Një person transgjinor nuk ka një problem ose sëmundje.

Në Belgjikë, diskriminimi i personave transgjinorë ndalohet me ligj. Ndalohet me ligj të trajtoni njerëzit ndryshe dhe të përjashtoni ose t'i kufizoni për shkak të identitetit të tyre gjinor.

Zbulimi që jeni transgjinor

Shumica e njerëzve ndjehen shumë konfuzë nëse janë transgjinorë. Jepini kohë vetes. Shmangni pritshmëritë e të tjerëve që të mund të zbuloni se çfarë është e rëndësishme për ju.

Disa njerëz mendojnë se janë të çmendur, të tjerët nuk janë të sigurt se kush janë ose janë shumë të palumtur me trupin e tyre.

Nëse keni vështirësi me mendimet dhe ndjenjat tuaja, mund të bisedoni rreth tyre me një profesionist të specializuar të kujdesit shëndetësor.

Informimi i të tjerëve që jeni transgjinor

Nuk ka një mënyrë të saktë ose të gabuar për t'i thënë dikujt që jeni transgjinor. Mendoni se si dhe kur dëshironi t'ua tregoni njerëzve, reagimet që prisni dhe se si e shikoni të ardhmen.

Nuk keni pse t'ua thoni të gjithëve menjëherë. Për shembull, në fillim mund t'ia tregoni një profesionisti të kujdesit shëndetësor ose një personi tjetër transgjinor. Pas kësaj mund t'ua tregoni, për shembull, shokëve më të ngushtë, prindërve dhe familjes dhe më pas njerëzve të tjerë.

Më pas, mund të ndryshoni gjithashtu pamjen ose emrin. Disa njerëz e kanë të vështirë të ndryshojnë mënyrën se si ju shikojnë. Është e rëndësishme që familja dhe shokët tuaj ta kuptojnë se çfarë do të thotë të jesh transgjinor dhe të mund të bëjnë disa pyetje.

Seksualiteti

Shumë njerëz transgjinorë nuk e pëlqejnë trupin e tyre. Kjo do të thotë që ata e konsiderojnë seksualitetin një temë të vështirë. Kjo mund të ndryshojë pas trajtimit me hormone ose një operacion. Atëherë njerëzit transgjinorë do të jenë më të kënaqur me trupin e tyre.

Hormonet kanë një ndikim të madh në dëshirën seksuale. Disa njerëz kanë një dëshirë seksuale më të madhe dhe të tjerët e kanë më të vogël. Hormonet mashkullore zakonisht e rrisin dëshirën seksuale dhe hormonet femërore e zvogëlojnë.

Mbrojtja nga IST-të dhe nga HIV

IST-të janë infeksione që transmetohen nëpërmjet kontaktit seksual me dikë që ka një IST. Ju mund të zvogëloni rrezikun e infeksionit.

Burrat transeksualë (njerëz me organe gjenitale femërore por me një identitet të gjinisë mashkullore):

Gratë transeksuale (njerëz me organe gjenitale mashkullore por me një identitet të gjinisë femërore):

 • Përdorni një prezervativ gjatë seksit vaginal dhe seksit anal. Mund të përdorni edhe një prezervativ femëror gjatë seksit vaginal.
 • Përdorni gjithmonë lubrifikues, edhe gjatë seksit vaginal. Kjo pengon çarjen e prezervativit.
 • Bëni kujdes me seksin anal sepse lëkura e perineumit është e hollë.

Ju mbroheni gjithashtu nga IST-të nëse ju dhe partneri juaj i rregullt (marrëdhënie e qëndrueshme), që të dy, keni rezultat negativ të testit për IST dhe nuk kryeni marrëdhënie seksuale me persona të tjerë.

Prezervativi
Prezervativi
Prezervativi femëror
Prezervativi femëror
Diga dentare
Diga dentare
Lubrifikuesi me bazë ujore
Lubrifikuesi me bazë ujore

Dëshira për të bërë fëmijë

Hormonet ose një operacion i ndryshimit të seksit mund të shkaktojnë shterpësi. Nëse keni dëshirë të keni fëmijë, mund të zgjidhni trajtimin për spermatozoidet ose të ngrini vezëzat tuaja. Diskutojeni këtë me një profesionist të kujdesit shëndetësor.

Transgender

Transgender betekent dat het geslacht van iemand niet overeenkomt met hoe hij of zij zich voelt of gedraagt. 

Transgender bestaat in verschillende vormen:

 • Sommige mensen combineren kenmerken van mannen en vrouwen. Ze vinden zichzelf man en vrouw of geen van beide.
 • Sommigen voelen zich soms man, soms vrouw.
 • Andere gedragen en kleden zich zoals het andere geslacht.
 • Ten slotte zijn er ook mensen die van geslacht willen veranderen. Een transgender kan van geslacht veranderen met operaties en hormonen, als hij of zij dat wil. Transgenders kunnen kiezen of ze een behandeling willen of niet en hoe ver ze met hun behandeling willen gaan. 

Een transgender heeft geen probleem of ziekte.

In België is discriminatie tegen transgenders strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen omwille van hun genderidentiteit

Ontdekken dat u transgender bent

Voor de meeste mensen is het heel verwarrend dat ze transgender zijn. Geef uzelf de tijd. Ontwijk verwachtingen van anderen, zodat u kunt ontdekken wat voor u belangrijk is.

Sommigen denken dat ze gek zijn, anderen weten niet goed wie ze zijn of hun lichaam maakt hen zeer ongelukkig.

Als u  het moeilijk heeft met uw gevoelens en gedachten kunt u erover praten met een gespecialiseerde zorgverlener.

Vertellen dat u transgender bent

Er is geen juiste of foute manier om aan iemand te vertellen dat u transgender bent. Denk na hoe en wanneer u het wilt vertellen, welke reacties u verwacht, en hoe u de toekomst ziet.

U hoeft het niet meteen aan iedereen te vertellen. U kunt het bijvoorbeeld eerst vertellen aan een zorgverlener of aan een andere transgender. Daarna bijvoorbeeld aan uw beste vrienden, ouders en familie en dan aan anderen.

U verandert daarna misschien ook uw uiterlijk of naam. Het is voor sommigen heel moeilijk om hun beeld van u aan te passen. Het is belangrijk dat uw familie en vrienden begrijpen wat transgender betekent en hun vragen aan iemand kunnen stellen.

Seksualiteit

Veel transgenders houden niet van hun lichaam. Seksualiteit is voor hen daarom een moeilijk onderwerp. Dit kan veranderen na een behandeling met hormonen of een operatie. Transgenders zijn dan meestal meer tevreden met hun lichaam.

Hormonen hebben een grote invloed op het seksueel verlangen. Sommigen hebben een groter seksueel verlangen, anderen een kleiner. Mannelijke hormonen verhogen meestal het seksueel verlangen en vrouwelijke hormonen verminderen het verlangen. 

Bescherming tegen soa's en hiv

Soa’s zijn infecties die meestal worden overgedragen via seksueel contact met iemand die een soa heeft. U kunt het risico op besmetting verkleinen. 

Transmannen (personen met een vrouwelijk geslacht, maar een mannelijke genderidentiteit):

Transvrouwen (personen met een mannelijk geslacht, maar een vrouwelijke genderidentiteit): 

 • Gebruik een condoom bij vaginale seks en anale seks. Bij vaginale seks kan een vrouwencondoom ook.
 • Gebruik altijd een glijmiddel, ook bij vaginale seks. Zo scheurt het condoom niet. 
 • Wees voorzichtig met anale seks want de huid van het perineum is dun. 

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen geslachtsgemeenschap hebben met anderen. 

Vrouwencondoom
Vrouwencondoom
Glijmiddel op waterbasis
Glijmiddel op waterbasis

Kinderwens

Hormonen of een geslachtsoperatie kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. Als u een kinderwens heeft, kunt u voor een behandeling zaadcellen of eicellen laten invriezen. Bespreek dit met een zorgverlener.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Qendër informacioni për transgjininë
Informacion dhe përgjigje për pyetjet rreth të qenët transgjinor dhe trans-seksual. Ju mund të gjeni profesionistë të tjerë të kujdesit shëndetësor të cilët punojnë në këto fusha në faqen e uebit më poshtë.
0800 96 316 (telefon-falas) (Nga e marta në të premten, 9 p.d. - 4 m.d.)
Lumi
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me homoseksualitetin
0800 99 533
Anders Gewoon
Për personat transgjendër dhe të njohurit e tyre. Të gjithë janë të mirëpritur.
0486 134 690
Casa Rosa
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
09 269 28 12
Gender.aXept
Për personat transgjinorë dhe njerëzit rreth tyre
0472 50 09 58
Gender Contact West-Vlaanderen
Për personat transgjendër.
0498 16 21 43
GenderFlux
Për personat transgjendër që jetojnë në rajonin e Antverpit
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
03 288 00 84
Holebihuis Vlaams-Brabant
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
016 60 12 63
Rainbowhouse
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
0471 25 21 97
Transgenderkring Vlaams-Brabant
Për personat transgjendër nga Vlams-Brabanti
Spitali universitar i Gentit [UZ Gent] Qendra për seksualitetin dhe gjininë
Ndihmë psikosociale dhe trajtim për ndryshimin e seksit për personat transgjinorë
09 332 60 23
Instituti i barazisë midis grave dhe burrave
Këtu mund të paraqitni ankimet për diskriminimin seksual ose për shkak të identitetit gjinor.
02 233 41 75
MRAX
Ndihmë ligjore për të huajt dhe ndihmë në rast diskriminimi
02 209 62 50
Boysproject
Organizatë shoqërore për punonjësit e seksit meshkuj dhe transgjendër
03 293 95 90