Organet seksuale të dukshme të gruas ku tregohet perineumi

Perineumi

Lëkura midis qeses së herdheve (burrat) osevaginës (gratë) dhe anusit. Si te burrat, ashtu dhe te gratë, perineumi është një zonë erogjene.

Perineum

Huid tussen de balzak (mannen)/vagina (vrouwen) en de aars. Voor mannen en vrouwen is het perineum een erogene zone.