اندام های تناسلی قابل مشاهده زنان با نشانه ای که میان دو راه را نشان می دهد

پرینه

پوست میان کیسه بیضه (در مردان)/واژن (در زنان) و مقعدآن هاست. میان دو راه ، هم برای مردان و هم برای زنان، یک منطقه شهوت زاست.

Perineum

Huid tussen de balzak (mannen)/vagina (vrouwen) en de aars. Voor mannen en vrouwen is het perineum een erogene zone.