Транссексуален

Транссексуален означава, че полът на човека не съответства на начина, по който той или тя се чувства или се държи.

Има различни форми на транссексуалност:

 • Някои хора комбинират мъжки и женски характеристики. Те се определят като мъж и жена или нито едно от двете.
 • Някои транссексуални се определят понякога като мъж, а понякога като жена.
 • Други се държат и обличат като противоположния пол.
 • И накрая, има също хора, които искат да си сменят пола. Транссексуалният човек може да смени пола си чрез хирургична операция и хормони, ако той или тя желае. Транссексуалните хора могат да избират дали да се подложат на лечение и докъде искат да стигнат с това лечение.

Транссексуалният човек няма проблем или болест.

В Белгия дискриминацията на транссексуалните хора е забранена със закон. Законът забранява различно отношение и изключване или поставяне на ограничения пред хора заради тяхната полова идентичност.

Да откриеш, че си транссексуален

За повечето хора да си транссексуален е много объркващо. Дайте си време. Не обръщайте внимание на очакванията на другите, за да откриете какво е важно за вас.

Някои хора мислят, че са полудели, други не знаят кои са или се чувстват много нещастни в тялото си.

Ако изпитвате затруднения с мислите и чувствата си, можете да ги обсъдите със специализиран здравен специалист.

Да кажете на другите, че сте транссексуален

Няма правилен или погрешен начин да кажете на някого, че сте транссексуален. Помислете как и кога искате да кажете на хората, реакциите, които очаквате, и как виждате бъдещето.

Не е задължително да кажете на всички незабавно. Например можете първо да споделите със здравен специалист или с друг транссексуален човек. След това можете да кажете на най-добрите си приятели, на родители и близки например, а чак след това на други.

После можете също да промените външния вид или името си. За някои хора е много трудно да променят начина, по който ви възприемат. Важно е вашето семейство и приятелите ви да разбират какво означава да бъдеш транссексуален, и да могат да питат някого.

Сексуалност

Много транссексуални не харесват тялото си. Това означава, че за тях сексуалността е трудна тема. Това може да се промени след лечение с хормони или операция. Обикновено след това транссексуалните хора са по-удовлетворени от тялото си.

Хормоните оказват силно влияние върху сексуалното желание. Някои хора изпитват по-силно сексуално желание, а други – по-слабо. Мъжките хормони обикновено засилват сексуалното желание, а женските хормони отслабват желанието.

Предпазване от БППП и ХИВ

БППП са заразни болести, които се предават посредством полов контакт с някого, който има БППП. Можете да намалите риска от инфекция.

Транссексуални мъже (хора с женски полови органи, но с мъжка полова идентичност):

Транссексуални жени (хора с мъжки полови органи, но с женска полова идентичност):

 • Използвайте презерватив по време на вагинален секс и анален секс. Можете също да използвате женски презерватив по време на вагинален секс.
 • Винаги използвайте лубрикант, дори по време на вагинален секс. Той предпазва презерватива от скъсване.
 • Бъдете внимателни при анален секс, защото кожата на перинеума е тънка.

Също така сте предпазени от БППП, ако вие и вашият постоянен партньор (постоянна връзка) имате негативни резултати от изследване за БППП и нямате полови сношения с други хора.

Презерватив
Презерватив
Женски презерватив
Женски презерватив
Кофердам
Кофердам
Лубрикант на водна основа
Лубрикант на водна основа

Желание за деца

Хормоните или операцията за смяна на пола могат да предизвикат стерилност. Ако имате желание за деца, можете да изберете лечение на сперматозоидите или замразяване на яйцеклетки. Обсъдете това със здравен специалист.

Transgender

Transgender betekent dat het geslacht van iemand niet overeenkomt met hoe hij of zij zich voelt of gedraagt. 

Transgender bestaat in verschillende vormen:

 • Sommige mensen combineren kenmerken van mannen en vrouwen. Ze vinden zichzelf man en vrouw of geen van beide.
 • Sommigen voelen zich soms man, soms vrouw.
 • Andere gedragen en kleden zich zoals het andere geslacht.
 • Ten slotte zijn er ook mensen die van geslacht willen veranderen. Een transgender kan van geslacht veranderen met operaties en hormonen, als hij of zij dat wil. Transgenders kunnen kiezen of ze een behandeling willen of niet en hoe ver ze met hun behandeling willen gaan. 

Een transgender heeft geen probleem of ziekte.

In België is discriminatie tegen transgenders strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen omwille van hun genderidentiteit

Ontdekken dat u transgender bent

Voor de meeste mensen is het heel verwarrend dat ze transgender zijn. Geef uzelf de tijd. Ontwijk verwachtingen van anderen, zodat u kunt ontdekken wat voor u belangrijk is.

Sommigen denken dat ze gek zijn, anderen weten niet goed wie ze zijn of hun lichaam maakt hen zeer ongelukkig.

Als u  het moeilijk heeft met uw gevoelens en gedachten kunt u erover praten met een gespecialiseerde zorgverlener.

Vertellen dat u transgender bent

Er is geen juiste of foute manier om aan iemand te vertellen dat u transgender bent. Denk na hoe en wanneer u het wilt vertellen, welke reacties u verwacht, en hoe u de toekomst ziet.

U hoeft het niet meteen aan iedereen te vertellen. U kunt het bijvoorbeeld eerst vertellen aan een zorgverlener of aan een andere transgender. Daarna bijvoorbeeld aan uw beste vrienden, ouders en familie en dan aan anderen.

U verandert daarna misschien ook uw uiterlijk of naam. Het is voor sommigen heel moeilijk om hun beeld van u aan te passen. Het is belangrijk dat uw familie en vrienden begrijpen wat transgender betekent en hun vragen aan iemand kunnen stellen.

Seksualiteit

Veel transgenders houden niet van hun lichaam. Seksualiteit is voor hen daarom een moeilijk onderwerp. Dit kan veranderen na een behandeling met hormonen of een operatie. Transgenders zijn dan meestal meer tevreden met hun lichaam.

Hormonen hebben een grote invloed op het seksueel verlangen. Sommigen hebben een groter seksueel verlangen, anderen een kleiner. Mannelijke hormonen verhogen meestal het seksueel verlangen en vrouwelijke hormonen verminderen het verlangen. 

Bescherming tegen soa's en hiv

Soa’s zijn infecties die meestal worden overgedragen via seksueel contact met iemand die een soa heeft. U kunt het risico op besmetting verkleinen. 

Transmannen (personen met een vrouwelijk geslacht, maar een mannelijke genderidentiteit):

Transvrouwen (personen met een mannelijk geslacht, maar een vrouwelijke genderidentiteit): 

 • Gebruik een condoom bij vaginale seks en anale seks. Bij vaginale seks kan een vrouwencondoom ook.
 • Gebruik altijd een glijmiddel, ook bij vaginale seks. Zo scheurt het condoom niet. 
 • Wees voorzichtig met anale seks want de huid van het perineum is dun. 

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen geslachtsgemeenschap hebben met anderen. 

Glijmiddel op waterbasis
Glijmiddel op waterbasis

Kinderwens

Hormonen of een geslachtsoperatie kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. Als u een kinderwens heeft, kunt u voor een behandeling zaadcellen of eicellen laten invriezen. Bespreek dit met een zorgverlener.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Transgender Infopunt
Информация и отговори на въпроси относно транссексуалност и интерсексуалност
0800 96 316 (безплатно) (четвъртък и петък 9-17 ч.)
Lumi
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с хомосексуалността и транссексуалността
0800 99 533
Anders Gewoon
За транссексуални лица и техните познати. Всеки е добре дошъл.
0486 134 690
Casa Rosa
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
09 269 28 12
Gender.aXept
За транссексуални лица и хората около тях
0472 50 09 58
Gender Contact West-Vlaanderen
За транссексуални лица.
0498 16 21 43
GenderFlux
За транссексуални лица, живеещи в района на Антверпен
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
03 288 00 84
Holebihuis Vlaams-Brabant
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
016 60 12 63
Rainbowhouse
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
0471 25 21 97
Transgenderkring Vlaams-Brabant
За транссексуални лица от Фламандски Брабант
Университетска болница Гент [UZ Gent] Център за сексуалност и полова идентичност
Психологическа помощ и лечение при смяна на пола за транссексуални лица
09 332 60 23
Институт за равенство между жените и мъжете
Тук можете да подадете оплаквания, свързани с дискриминация на базата на пол и полова идентичност.
02 233 41 75
MRAX
Правна помощ за чужденци и помощ в случаи на дискриминация
02 209 62 50
Boysproject
Социална организация за мъже и транссексуални секс труженици
03 293 95 90