Инфекция

Инфекция се получава, когато даден микроб навлезе в организма и причини увреждане. Микробът може да бъде вирус, паразит, гъбичка или бактерия.

Infectie

Infectie gebeurt wanneer een ziektekiem het lichaam binnendringt en schade aanricht. Een ziektekiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Стандартен термин: Infectie
Неутрален: Besmetting