Kujdesi për nënën pas lindjes

  • Mjeku ose mamia kontrollojnë rregullisht të rrahurat e zemrës tuaj, temperaturën, tensionin e gjakut, humbje të gjakut dhe gjatësinë e qafës së mitrës.
  • Qafa e mitrës kontraktohet dhe shkurtohet gradualisht. Këto kontraktime mund të jenë të parehatshme.
  • Nëse patët një prerje në indin midis vaginës tuaj dhe anusit (perineumi), të qepurat mund të jenë të parehatshme kur ju uleni. Shpëlani vaginën tuaj dy herë në ditë me ujë të rrjedhshëm për ta mbajtur pastër dhe për të lehtësuar dhimbjen.
  • Çlodhuni mjaftueshëm,
  • Ju humbisni gjak deri në 8 javë pas lindjes. Në fillim gjaku është e kuqe e ndritshme. Më pas bëhet një lëng kaf. Më vonë, mund të bëhet i verdhë ose i bardhë. Sasia e gjakut zvogëlohet. Ndërroni pecetat sanitare rregullisht.

Cikli menstrual i yti kthehet rreth 6 javë pas lindjes. Nëse ju e ushqeni me gji foshnjën tuaj, mund të duhet më shumë.

Gjatë shtatzënisë, muskujt e dyshemesë së legenit tendosen. Pas lindjes, këta muskujt kanë nevojë për ushtrime që të rikuperohen. Pyesni mjekun tuaj ose maminë për këshillë.

Një grua që ka lindur së fundi po e mban foshnjën e saj mbi bark.

Zorg voor de moeder na de bevalling

  • De dokter of vroedvrouw controleert regelmatig uw hartslag, temperatuur, bloeddruk, bloedverlies en hoogte van de baarmoederhals
  • De baarmoeder trekt samen en wordt geleidelijk kleiner. Deze samentrekkingen kunnen onaangenaam zijn.    
  • Als u hechtingen heeft, kunnen ze ongemakkelijk zijn wanneer u zit. Spoel uw vagina 2 keer per dag met stromend water om ze proper te houden en de pijn te verzachten. 
  • Rust voldoende.
  • U verliest bloed tot 8 weken na de bevalling. Eerst is het bloed helderrood. Dan wordt het bruinig. Daarna kan het geel of wit worden. De hoeveelheid bloed vermindert. Vervang regelmatig het maandverband.

Ongeveer 6 weken na de bevalling komt uw menstruatie weer op gang. Als u borstvoeding geeft, kan dit langer duren. 

Tijdens de zwangerschap rekken uw bekkenbodemspieren uit. Na de bevalling moet u deze spieren trainen zodat ze kunnen herstellen. Vraag advies aan uw gynaecoloog of vroedvrouw. Zij kunnen u doorverwijzen naar een kinesist.

Een pas bevallen vrouw houdt haar baby op de buik.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100