مراقبت از مادر بعد از زایمان

  • دکتر یا ماما به طور مرتب ضربان قلب، فشار خون، میزان خونریزی و ارتفاع گردن رحم شما را چک می کنند.
  • گردن رحم منقبض و به تدریج کوتاهتر می شود. این انقباضات می توانند دردناک باشند.
  • اگر پوست میان واژن و مقعد (میان دو راه)، بریده شده باشد، ممکن است هنگام نشستن بخیه ها شما را اذیت کنند. روزی دو بار واژن خود را با آب جاری بشویید تا تمیز باشد و از درد تان کاسته شود.
  • به اندازه کافی استراحت کنید.
  • تا 8 هفته بعد از زایمان خونریزی دارید. ابتدا خون قرمز و روشن است. سپس به مایعی قهوه ای تبدیل می شود. بعدها رنگ آن زرد یا سفید می شود. سپس خونریزی کمتر می شود. نوار بهداشتی تان را مرتب عوض کنید.

حدود 6 هفته پس از زایمان، عادت ماهانه دوباره شروع خواهد شد. اگر کودک تان را با شیر خود تغذیه می کنید، این فاصله طولانی تر خواهد شد.

در دوران بارداری، ماهیچه های کف لگن منبسط می شوند. بعد از زایمان، برای بهبودی آن ها باید ورزش کنید. با دکتر یا مامای خود مشورت کنید.

زنی که به تازگی زایمان کرده، نوزادش را روی شکمش بغل کرده است.

Zorg voor de moeder na de bevalling

  • De dokter of vroedvrouw controleert regelmatig uw hartslag, temperatuur, bloeddruk, bloedverlies en hoogte van de baarmoederhals
  • De baarmoeder trekt samen en wordt geleidelijk kleiner. Deze samentrekkingen kunnen onaangenaam zijn.    
  • Als u hechtingen heeft, kunnen ze ongemakkelijk zijn wanneer u zit. Spoel uw vagina 2 keer per dag met stromend water om ze proper te houden en de pijn te verzachten. 
  • Rust voldoende.
  • U verliest bloed tot 8 weken na de bevalling. Eerst is het bloed helderrood. Dan wordt het bruinig. Daarna kan het geel of wit worden. De hoeveelheid bloed vermindert. Vervang regelmatig het maandverband.

Ongeveer 6 weken na de bevalling komt uw menstruatie weer op gang. Als u borstvoeding geeft, kan dit langer duren. 

Tijdens de zwangerschap rekken uw bekkenbodemspieren uit. Na de bevalling moet u deze spieren trainen zodat ze kunnen herstellen. Vraag advies aan uw gynaecoloog of vroedvrouw. Zij kunnen u doorverwijzen naar een kinesist.

Een pas bevallen vrouw houdt haar baby op de buik.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100