حل مشکلات جنسی

درباره مشکلات جنسی تان و احساسی که دارید با شریکتان صحبت کنید: درباره چیزهایی که در ارتباط جنسی خود دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید با هم گفتگو کنید.

به خود و شریک تان توجه کنید. برای انجام کارهای دلخواه تان با یکدیگر زمان بگذارید.

جوی صمیمی ایجاد کنید.

سعی کنید در رابطه جنسی تان تنوع داشته باشید.

زوجی در حالت صحبت در رختخواب

با تحریک کردن در خود و شریک تان تمایل جنسی ایجاد کنید.

  • با شریک خود درباره نحوه بهبود زندگی جنسی تان صحبت کنید؛
  • درباره فانتزی های سکسی تان صحبت کنید؛
  • همراه با هم به عکس ها یا یک فیلم شهوت برانگیز نگاه کنید یا یک داستان شهوت انگیز بخوانید

هنگام سکس مطمئن شوید که شما و شریکتان به اندازه کافی تحریک شده اید.

اگر فکر می کنید در استفاده ازپورنوگرافی افراط می کنید، سعی کنید که این رفتار را کنترل کنید، مثلاً با:

  • محدود کردن مدت زمان استفاده از اینترنت در روز؛
  • پرداختن به فعالیت هایی دیگر که به شما احساسی خوب می دهند: مانند ورزش کردن،یا دیگر سرگرمی ها و...

اگر با همکاری شریک خود راه حلی برای مشکل تان پیدا نکردید، یا مشکل همچنان پا بر جا بود، با یک کارشناس سلامت صحبت کنید.

زوجی در حال صحبت با کارشناس سلامت

Seksuele problemen oplossen

Praat met uw partner over uw seksueel probleem en over wat u voelt. Bespreek ook wat u wel en niet leuk vindt op seksueel vlak.

Besteed aandacht aan uzelf en uw partner. Maak tijd om samen iets leuks te doen. 

Creëer een intieme sfeer.

Probeer voor meer variatie te zorgen in uw seksleven.

Stimuleer het seksueel verlangen van uzelf en uw partner:

  • Bespreek met uw partner hoe jullie seksleven beter kan;
  • Bespreek jullie seksuele fantasieën met elkaar;
  • Kijk samen naar erotische prenten of films of lees een erotisch verhaal…

Zorg dat jullie allebei opgewonden genoeg zijn als jullie seks hebben. 

Als u denkt dat u te vaak naar pornografie kijkt, probeer uw gedrag dan weer onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld door: 

  • uw dagelijks internetgebruik te beperken;
  • andere activiteiten te doen die u een prettige gevoel bezorgen: sport, hobby’s…

Praat met een zorgverlener als u geen oplossing vindt met uw partner of als het probleem aanhoudt. 

Koppel praat met een zorgverlener.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: