Solving sexual problems

Talk with your partner about your sexual problem and about what you feel. Also talk about what you like and what you do not like in your sex life.

Pay attention to yourself and your partner. Find time to do something nice together.

Create an atmosphere of intimacy.

Try to have variety in your sex life.

Couple talking in bed.

Stimulate your own and your partner’s sexual desire:

  • Discuss with your partner how you can improve your sex life;
  • Talk about your sexual fantasies;
  • Look at erotic pictures or watch an erotic movie, or read an erotic story.

Make sure you and your partner are aroused enough when you have sex.

If you think you use pornography too much, try to control your behaviour, for example by:

  • limiting your daily internet use;
  • doing other activities to give you a pleasant feeling. For instance: sports or hobbies.

If you do not find a solution with your partner, or the problem persists, talk to a health professional.

A couple talking with a health professional.

Seksuele problemen oplossen

Praat met uw partner over uw seksueel probleem en over wat u voelt. Bespreek ook wat u wel en niet leuk vindt op seksueel vlak.

Besteed aandacht aan uzelf en uw partner. Maak tijd om samen iets leuks te doen. 

Creëer een intieme sfeer.

Probeer voor meer variatie te zorgen in uw seksleven.

Koppel praat in bed.

Stimuleer het seksueel verlangen van uzelf en uw partner:

  • Bespreek met uw partner hoe jullie seksleven beter kan;
  • Bespreek jullie seksuele fantasieën met elkaar;
  • Kijk samen naar erotische prenten of films of lees een erotisch verhaal…

Zorg dat jullie allebei opgewonden genoeg zijn als jullie seks hebben. 

Als u denkt dat u te vaak naar pornografie kijkt, probeer uw gedrag dan weer onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld door: 

  • uw dagelijks internetgebruik te beperken;
  • andere activiteiten te doen die u een prettige gevoel bezorgen: sport, hobby’s…

Praat met een zorgverlener als u geen oplossing vindt met uw partner of als het probleem aanhoudt. 

Koppel praat met een zorgverlener.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Sexologist
Therapy for sexual problems. A sexologist looks for a solution through conversations with one or both partners. Find a sexologist in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood: